BİLDİRİ ÖZETLERİ

Bildiri Gönderme Koşulları

 • Bildiriler sadece www.tkd.org.tr adresi üzerinden sisteme giriş yapılarak gönderilebilir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 1 Haziran 2013’tür. Bildiri Gönderim Sistemi bu tarihte kapatılacaktır. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacak katılımcılar, “Yeni Kullanıcı” bağlantısından sisteme kayıt olmalıdırlar.

Bildiri Özeti Genel Kuralları

 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan başlık ve yazar adı hariç 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3000 karakterden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Bildiriler giriş, gereçler ve yöntem, sonuçlar ve tartışma olarak düzenlenmelidir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynen basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.
 • Bilim Kurulunca kongrede sunulmak üzere seçilen bildiriler Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nin özel ekinde yayınlanacaktır.
 • Kongre akışında sorunlara sebep olduğu için kongrede verilen konuşmacı veya oturum başkanlığı görevini kabul etmesine rağmen mazeretsiz olarak yerine getirmeyen meslektaşlarımıza en az bir dönem görev verilmeyecektir.
 • Ayrıca mazeretsiz olarak bildiri sunmayan ve poster asmayanların kayıtları tutularak bir sonraki kongrede birinci isim olarak gönderecekleri bildirileri kabul edilmeyecektir.

Geri Bildirim

 • Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese 23 Temmuz  2013 tarihinden itibaren gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.

Posterler

 • Kabul edilen poster özetleri bildiri sistemi üzerinden “asılı poster” olarak hazırlanmalıdır.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için “LookUs Bilişim” ile (216 372 66 44) numaralı telefondan ya da lookus@lookus.net e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.