Oturumların Şekli

27. Kongremiz içinde yer alan oturumların amacı ve kapsamı aşağıda özetlenmiştir. Ayrıca bilimsel program içinde konu başlıklarının altına eklenen “öğrenim hedefleri” ile meslektaşlarımızın amaçlarına ve beklentilerine en uygun oturumlara girmesi hedeflenmiştir.

Sempozyumlar
Kalp damar hastalıkları ile ilgili konuların son gelişmelere ve literatür bilgilerine göre gözden geçirildiği, kliniğe ve geleceğe yansımalarının tartışıldığı bilimsel oturumlardır. Araştırmacı veya klinik düzeyde konuya ilgi duyan kardiyoloji uzmanları, kalp cerrahisi uzmanları, iç hastalıkları uzmanları ve diğer meslektaşlarımız bu oturumlara katılabilirler.

Güncelleme Toplantıları
Kalp damar hastalıkları ile ilgili konuların son klinik uygulamalara, kılavuzlara ve uzman görüşlerine göre gözden geçirildiği, güncellendiği bilimsel oturumlardır. Klinik düzeyde konuya ilgi duyan kardiyoloji uzmanları, kalp cerrahisi uzmanları, iç hastalıkları uzmanları ve diğer meslektaşlarımız bu oturumlara katılabilirler.

Günlük Uygulamada Kardiyoloji
“Günlük Uygulamada Kardiyoloji” oturumları bu yıl tekrar düzenlenmiş ve 3. Salon bu oturumlara tahsis edilmiştir. Günlük uygulamada kardiyoloji bilgilerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi amaçlanmıştır. Bu oturumlar 1. ve 2. basamak kardiyoloji hizmeti veren meslektaşlarımıza yönelik hazırlanmıştır. Klinik düzeyde konuya ilgi duyan iç hastalıkları uzmanları, aile hekimliği uzmanları, aile hekimleri, pratisyen hekimler, acil tıp uzmanları ve girişimsel tedavi imkânı olmayan merkezlerde çalışan kardiyoloji uzmanları ve kalp cerrahisi uzmanları bu oturumlara katılabilirler

Nasıl Yapalım?
Öğle yemeği saatleri içerisinde yer alan bu oturumlarda kalp damar hastalıkları ile ilgili konular 1 başkan ve 2 tartışmacı arasında interaktif olarak geçen bir oturumla günlük pratik uygulamada karşılaşılan şekli ile tartışılacak, pratik uygulamanın nasıl yapılması gerektiği uzman görüşü olarak bildirilecektir. Pratik uygulama düzeyinde konuya ilgi duyan kardiyoloji uzmanları, iç hastalıkları uzmanları, kalp cerrahisi uzmanları, aile hekimliği uzmanları, aile hekimleri, acil tıp uzmanları, pratisyen hekimler ve diğer meslektaşlarımız bu oturumlara katılabilirler.

“OOO” Oturumları (Olgu Odaklı Oturumlar)

Kalp damar hastalıkları ile ilgili konuların olguya dayalı bir tartışma ortamı oluşturularak gözden geçirildiği, günlük klinik uygulamada benzer olgular karşısında kullanılabilecek pratik bilgilerin bir başkan ve iki tartışmacı arasında geçen bir toplantıyla katılımcılara sunulduğu interaktif oturumlardır. Klinik ve pratik düzeyde konuya ilgi duyan kardiyoloji uzmanları, iç hastalıkları uzmanları, kalp cerrahisi uzmanları ve diğer meslektaşlarımız bu oturumlara katılabilirler.

Karşıt Görüş
Kalp damar hastalıkları ile ilgili tartışmalı konuların konuyla ilgili iki karşıt görüş arasında bir tartışma ortamı oluşturularak gözden geçirildiği bilimsel oturumlardır. Araştırma ve klinik düzeyde konuya ilgi duyan kardiyoloji uzmanları, kalp cerrahisi uzmanları, iç hastalıkları uzmanları ve diğer meslektaşlarımız bu oturumlara katılabilirler.

Girişimsel Kardiyolojide Komplikasyonlar
Günlük girişimsel uygulamalarda meydana gelen komplikasyonların bir olgu eşliğinde gözden geçirildiği, günlük klinik uygulamalarda benzer olgular karşısında kullanılabilecek pratik bilgilerin başkan ve konuşmacılar arasında geçen interaktif bir oturumla katılımcılara sunulduğu bilimsel oturumlardır. Girişimsel kardiyolojiye ilgi duyan kardiyoloji uzmanları ve diğer meslektaşlarımız bu oturumlara katılabilirler.

Kurslar
Sınırlı sayıda katılımcımız için İleri Kardiyak Yaşam Desteği, EKG, Ekokardiyografi ve Girişimsel Kardiyoloji Kursları düzenlenmiştir. Bu kurslarda konuyla ilgili temel ve ileri beceriler, teknikler deneyimli uzmanlarımız tarafından uygulamalı olarak gösterilecektir. Özel Katılım sertifikasının da verileceği bu kurslara önceden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Sözlü Bildiriler
Kalp damar hastalıkları ile ilgili ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan son bilimsel çalışmaların sonuçlarının sunulduğu bilimsel oturumlardır. Araştırma düzeyinde konuya ilgi duyan kardiyoloji uzmanları ve diğer meslektaşlarımız bu oturumlara katılabilirler.

E-Poster
Kalp damar hastalıkları ile ilgili ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan son bilimsel çalışmaların sonuçlarının elektronik ortamda sunulduğu bilimsel oturumlardır. Araştırma düzeyinde konuya ilgi duyan kardiyoloji uzmanları ve diğer meslektaşlarımız poster alanındaki bilgisayarlardan bu sunuları izleyebilirler.

LookUs & OnlineMakale