DAVET

Sevgili Meslektaşlarımız,
Yirmi yedincisini düzenlediğimiz Ulusal Kardiyoloji Kongremiz katılımcı sayısı ve yüksek kalitedeki bilimsel içeriği ile ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen bilimsel kongrelerden biridir. Kongremizi yine iki kıta üzerinde kurulu bir Dünya Kenti ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul’da, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıyoruz.

Bu yıl gerçekleştireceğimiz Kongremize Avrupa Kardiyoloji Derneği üye ülkelerinden meslektaşlarımızın yanı sıra başka kıtalardan meslektaşlarımız da katılacaklar. Geçen yıl 4500 kişinin katıldığı Kongremize katılımın bu yıl daha da artmasını bekliyoruz.

Yoğun iş temponuzu bozmadan sizlere daha verimli bir toplantı zamanı sunmak için Kongremizi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Cuma-Pazar günlerinde gerçekleştireceğiz.

Kongremizde sizler için en iyi programı hazırlamaya gayret ettik. "Sempozyumlar", "Karşıt Görüş" ve "Nasıl Yapalım" oturumları ile kalp-damar hastalıklarıyla ilgili son bilgilerimizi güncelleyip tartışacağız. "Günlük Uygulamada Kardiyoloji" oturumlarımızı geçen yıl ilk kez eklediğimiz ve büyük ilgi gören “Pratik Kardiyoloji” başlığı altında tüm kardiyoloji pratiğini kapsayacak şekilde genişlettik. Geçen yıllardaki yoğun ilgi nedeniyle bu yıl sayısını artırdığımız, sertifika verilen "Görüntülü İnteraktif Kurslar" ile bilgilerimizin yanı sıra becerilerimizi de geliştireceğiz.

25. Kongremizde başlattığımız ve kısaca “OOO Oturumu” adını verdiğimiz “Olgu Odaklı Oturumlar” bu yıl da sürüyor. Çok ilgi gören OOO Oturumlarında olgu temelli bir tartışma ortamı oluşturarak güncel bilgi ve klinik uygulamaları katılımcılarımıza etkileşimli olarak sunuyoruz.

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) ve American College of Cardiology (ACC)’den çok sayıda seçkin yabancı konuşmacının yer alacağı bilimsel programımız içinde ESC, Almanya Kardiyoloji Derneği ve Bosna Hersek Kardiyoloji Derneği ile ortak oturumlarımız olacak.

Ulusal ve Uluslararası bilimsel araştırmaları poster ve sözlü sunumlarla tartışma ve öğrenme olanağı sağlayan Kongremizde bu yıl da aile hekimlerinden “Aile Hekimliği” başlığı altında bildiri özetlerini kabul ediyoruz. Aile hekimi meslektaşlarımızın bu olanağı en iyi biçimde değerlendireceklerinden eminiz. Bildiri Özetleri Değerlendirme Kurulu üyelerimizce bilimsel hakemlik kurallarına uygun olarak değerlendirilip kongreye kabul edilen bildiriler; Pubmed, IndexMedicus, MEDLINE, IndexCopernicus, EMBASE (Excerpta Medica) ve TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde yer alan bilimsel dergimiz TKD Arşivi Özel Eki’nde yayınlanacaktır. Ayrıca, en yüksek puanı alan ilk üç sözlü ve poster bildiriye ödül verilecektir.

Uluslararası boyutu bu yıl daha da güçlenen ve yine hem TTB hem EBAC tarafından kredilendirilecek olan Kongremizin sosyal programına da ayrı bir özen gösterdik.

27-30 Ekim 2011’de 27. Ulusal Kardiyoloji Kongremizde buluşmak, bilgilerimizi paylaşmak dileği ve saygılarımızla.

 

Prof. Dr. A. Oktay Ergene
Başkan
Prof. Dr. Ömer Kozan
Gelecek Başkan ve Kongre Bilim Kurulu Başkanı

 

European Board for Accreditation in Cardiology

27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Avrupa Kardiyoloji Akreditasyon Kurulu (EBAC) tarafından 15.00 uluslararası sürekli tıp eğitimi puanı ile kredilendirilmiştir. Her katılımcı sadece eğitim faaliyetiyle geçirilen saatlerin kredisini talep edebilir. EBAC, Avrupa Uzman Hekimler Birliği’nin (UEMS) bir kuruluşu olan Sürekli Tıp Eğitimi Avrupa Akreditasyon Konseyi (EACCME) ile işbirliği içinde faaliyet göstermektedir.

 

LookUs & OnlineMakale