KOMİTELER

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan : A. Oktay Ergene, FESC, FACC, FSCAI
Gelecek Başkan : Ömer Kozan
Başkan Yardımcısı : Mustafa Kemal Erol
Genel Sekreter : Mehmet Aksoy
Genel Sekreter Yardımcısı  : Murat Ersanlı
Sayman : Mehmet Eren, FESC
Üyeler : Ramazan Özdemir
Adnan Abacı
M. Giray Kabakcı
Atanmış Üyeler : Çetin Erol, FESC, FSCAI
Lale Tokgözoğlu, FESC, FSCAI

 

KONGRE BİLİM KURULU

Ömer Kozan (Başkan)
M. Kemal Erol
Mehmet Aksoy
Adnan Abacı
Giray Kabakcı
Bülent Görenek
Mehmet Özkan
Lale Tokgözoğlu
Dilek Ural
Mehdi Zoghi
Aynur Toksun, (Kardiyoloji Pratisyenleri Derneği Eğitim Koordinatörü)
İsmet Tamer, (Türkiye Aile Hekimliği Vakfı)

 

Kongre Program Danışma Kurulu

Muzaffer Değertekin : TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkanı
Recep Demirbağ : TKD Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı
İrem Dinçer :  TKD Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Başkanı
Merih Kutlu : TKD Lipit Çalışma Grubu Başkanı
İzzet Tandoğan : TKD Aritmi Çalışma Grubu Başkanı
Ahmet Temizhan : TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı
M. Sıddık Ülgen : TKD Hipertansiyon Çalışma Grubu Başkanı
Ertan Yetkin : TKD Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grubu Başkanı
Fisun Şenuzun : TKD Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu Başkanı
Başar Cander : TKD -ATUDER İleri Kardiyak Yaşam Desteği (CPR) Kursu Direktörü
LookUs & OnlineMakale