PH Gündem Yıl: 2018 Sayı: 3 / 2018


Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Mehmet Akbulut

Üye
Dr. Tarık Kıvrak

Üye
Dr. Bahri Akdeniz

Üye

Dr. İbrahim Başarıcı
PH Gündem / "PH GÜNDEM" Ekim 2018 (3)
Editorial
Dr. Bahri Akdeniz


Erişkin TOF Hastasının Klinik Değerlendirmesi Nasıl Olmalı?
Dr. Ebru Özpelit, Prof. Dr. Bahri Akdeniz


6. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu (6. WSPH)
Dr. Ümit Yaşar Sinan, Dr. Murat Meriç


Olgu
Dr. Gülten Taçoy
Gazi Üniveristesi Tıp Fakültesi


Olgu
Dr. Murat Meriç
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı


Ne, Neden, Nasıl?
Dr. Burçak Kılıçkıran Avcı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı


Merkezleri Tanıyalım
Alt Başlık: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Konseyi


 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.