KOMİTE VE KURULLAR

YÖNETİM KURULU
Başkan Mustafa Kemal Erol
Gelecek Başkan Vedat Aytekin
Başkan Yardımcısı Muzaffer Değertekin
Genel Sekreter Cevat Kırma
Genel Sekreter Yardımcısı Sami Özgül
Sayman Ertuğrul Okuyan
Üye Bülent Görenek
Üye Bülent Mutlu
Üye Asiye Ayça Boyacı
BİLİM KURULU
Vedat Aytekin (Başkan)
Armağan Altun Hakan Kültürsay
Dursun Aras Bülent Mutlu
Özgür Aslan Sanem Nalbantgil
Saide Aytekin Ertuğrul Okuyan
Mehmet Ballı Alper Onbaşılı
İbrahim Başarıcı Zeki Öngen
Asiye Ayça Boyacı Ender Örnek
Neşe Çam Nihal Özdemir
Yüksel Çavuşoğlu Filiz Özerkan Çakan
Muzaffer Değertekin Sami Özgül
İrem Dinçer Leyla Elif Sade
Okan Erdoğan Vedat Sansoy
Bülent Görenek Halil İbrahim Tanboğa
Sadi Güleç İstemihan Tengiz
Sema Güneri Selim Topçu
Aziz Karabulut Eralp Tutar
Cevat Kırma Oğuz Yavuzgil
Soyisim alfabetik sıralanmıştır.
YABANCI BİLİM KURULU
Farid Aliyev Azerbaycan Kardiyoloji Derneği Önceki Başkanı
Nurlan Abdikaliyev Kazakistan Kardiyoloji Derneği
Gani Bajraktari Kosova Kardiyoloji Derneği Başkanı
Firdovsi İbrahimov Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Başkanı
Zumreta Kusljugic Bosna Hersek Kardiyoloji Derneği Başkanı
Erkin Mirrakhimov Kırgızistan Kardiyoloji Derneği Başkanı
Soyisim alfabetik sıralanmıştır.
ÇALIŞMA VE PROJE GRUBU BAŞKANLARI
İlyas Atar (Aritmi Çalışma Grubu Başkanı)
Enver Atalar (Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkanı)
Atila Bitigen (Hipertansiyon Çalışma Grubu Başkanı)
Öner Özdoğan (Lipit Çalışma Grubu Başkanı)
Hakan Altay (Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı)
Mustafa Çalışkan (Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grubu Başkanı)
Levent Korkmaz (Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı)
Bülent Mutlu (Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı)
Ebru Özpelit (Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Başkanı)
 
Ahmet Kara (Hemşirelik ve Teknikerlik Proje Grubu Başkanı)
Gruplar kendi içerisinde soyisim alfabetik sıralanmıştır.