BİLDİRİ ve OLGU GÖNDERİMİ


Bildiri Son Gönderim Tarihi: 16 Temmuz 2018

Olgu Son Gönderim Tarihi: 16 Temmuz 2018

 

Bildiri Gönderme Koşulları

 • Bildiriler sisteme giriş yapılarak gönderilebilir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 16 Temmuz 2018’dir. Bildiri Gönderim Sistemi bu tarihte kapatılacaktır. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacak katılımcılar, “Yeni Kullanıcı” bağlantısından sisteme kayıt olmalıdırlar.
Bildiri Özeti Genel Kuralları
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan başlık ve yazar adı hariç 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3000 karakterden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Bildiriler giriş, gereçler ve yöntem, sonuçlar ve tartışma olarak düzenlenmelidir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynen basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.
 • Bilim Kurulunca kongrede sunulmak üzere seçilen bildiriler The Anatolian Journal of Cardiology ’nin özel ekinde yayınlanacaktır.
 • Kongre akışında sorunlara sebep olduğu için kongrede verilen konuşmacı veya oturum başkanlığı görevini kabul etmesine rağmen mazeretsiz olarak yerine getirmeyen meslektaşlarımıza en az bir dönem görev verilmeyecektir.
 • Ayrıca mazeretsiz olarak bildiri sunmayan ve poster asmayanların kayıtları tutularak bir sonraki kongrede birinci isim olarak gönderecekleri bildirileri kabul edilmeyecektir.
Geri Bildirim
 • Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese 31 Haziran 2018 tarihinden itibaren gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.
Posterler
 • Kabul edilen poster özetleri bildiri sistemi üzerinden “asılı poster” olarak hazırlanmalıdır.
Basılı Poster Hazırlama Kuralları

  1. Posterin maksimum boyutu 70 cm X 90 cm ve en az 2 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır. Posterin hazırlanması sırasında aşağıdaki kurallar göz önünde bulundurulmalıdır.

  2. Posterler, MS Word dökümanı olarak olgu tam metin yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

  3. Posterde bulunan tüm yazılar Arial yazı karakterleri seçilmeli; başlık, yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 26-40 ve diğer bölümler için 16-18 punto büyüklükte kullanılmalıdır.

  4. Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve aynen olgu tam metninde olduğu gibi anahtar kelimeler ve kaynaklar belirtilmelidir. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.

  5. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.

  6. Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

  7. Poster yapıştırma konusunda organizasyon komitesi görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

  8. Poster sahipleri programda belirtilen tarih ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

  9. Poster sahipleri kendilerine verilen sürenin sonunda posterlerini kaldıracaklardır. Zamanında kaldırılmayan posterlerin sorumluluğu sahiplerine aittir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için “LookUs” ile (0216) 372 6644 ve (0532) 382 7744 numaralı telefonlardan ya da destek@lookus.net e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.