DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 20-23 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Katılım sayısı ve yüksek kalitedeki bilimsel içeriği ile ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen bilimsel kongrelerden biri olan Türk Kardiyoloji Kongresinin zengin içeriğini tüm katılımcılarımıza doyurucu bir bilimsel program halinde sunmayı amaçlıyoruz. Bu yıl daha da güçlenen kongremiz TTB tarafından kredilendirilmiştir.

Geçen yıl yoğun katılımın olduğu kongremize bu yıl da yurtdışından, Avrupa Kardiyoloji Derneği üye ülkeleri, komşu ülkeler, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetlerinden meslektaşlarımızın katılımı olacaktır.

Bilimsel oturumlarda Türkiye’den ve dünyadan, konularında söz sahibi olan değerli konuşmacılar ve tartışmacılar yer alıyor. Uluslararası Dernekler ESC, EHRA, HFA ile ortak oturumlar programımızda yer almaktadır. Ayrıca Rus Kardiyoloji Derneği, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ve Türk Nöroloji Derneği ile de ortak oturumlarımız olacaktır. Büyük önem verdiğimiz Genç Kardiyologlar grubumuzun da ayrı oturumları düzenlenecektir.

Kongre programımızda yer alan “Sempozyum”, “Olgu Oturumları” ile kalp-damar hastalıklarıyla ilgili son bilgilerimizi güncelleyip tartışacağız. Geçen yıllardaki yoğun ilgi nedeniyle devam ettirdiğimiz özel sertifika verilen “Kurslar” ile bilgilerimizin yanı sıra becerilerimizi de geliştireceğiz.

Gönderdikleri özenle seçilmiş konularda titizlikle hazırlanmış bildiriler ve klinik uygulamalar sırasında karşılaştıkları dikkat çekici olgularla katılımcı yazar ve meslektaşlarımız da kongremizin bilimsel içeriğine büyük güç kattılar; kendilerine ve yüksek sayıda bildiri ve olguyu titizlikle değerlendiren hakemlerimize şükran borçluyuz.

Katılımcılarımızın, kongremize ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Titanic Hotel Kongre Merkezi’nden memnun ayrılacaklarını umut ediyoruz.
20-23 Ekim 2018 tarihlerinde 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi’nde buluşmak dileği ve saygılarımızla.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol Prof. Dr. Vedat Aytekin
Başkan Gelecek Başkan