TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Dernek
 • Kurullar
 • Yayın Kurulları
 • Yayın Kurulları

   

  TKD Arşivi Yayın Kurulu

  Editör Dilek Ural
  Editör Yardımcıları K. Emre Aslanger
    Ozan Onur Balkanay
    Göksel Çinier
    Selman Gökalp
    Sabahattin Gündüz
    Mustafa Ozan Gürsoy
    Burak Hünük
    Bilgehan Karadağ
    Meral Kayıkçıoğlu
    Muhammed Keskin
    Sanem Nalbantgil 
    Kaan Okyay
    Bahar Pirat
    Özlem Yıldırımtürk
  İstatistik Danışmanı Salih Ergöçen
    Aysen Kandemir
  Karikatür ve Çizimler Serdar Payzın
    Özge Özden Tok
  Sahibi Türk Kardiyoloji Derneği adına
  Vedat Aytekin
  Yazı İşleri Müdürü Dilek Ural

  Bilimsel Danışma Kurulu

  Adnan Abacı
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  Deniz Ağırbaşlı
  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul

  Nihal Akar Bayram
  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  Ramazan Akdemir
  Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya

  Dursun Alehan
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara

  Tijen Alkan Bozkaya
  Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

  Hakan Altay
  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

  Dursun Aras
  Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

  Alev Arat Özkan
  İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

  Nurcan Arat
  İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Avrupa Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

  Şakir Arslan
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya

  Özgür Aslan
  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

  Enver Atalar
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  İlyas Atar
  Özel Ankara Güven Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

  Sinan Aydoğdu
  Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

  Saide Aytekin
  Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

  Vedat Aytekin
  Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

  Cem Barçın
  Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

  Osman Başpınar
  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Gaziantep

  Engin Bozkurt
  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  Zehra Buğra
  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

  İlknur Can
  Necmettin Erbakan Ün. Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya

  Ceyhun Ceyhan
  Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Aydın

  Yüksel Çavuşoğlu
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

  Atiye Çengel
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  Mesut Demir
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana

  Recep Demirbağ
  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

  Sabri Demircan
  İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

  Erdem Diker
  TOBB ETÜ Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

  İrem Dinçer
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  Ayşe Güler Eroğlu
  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

  Mustafa Kemal Erol
  Özel Şişli Kolan Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

  Ömer Göktekin
  Memorial Bahçelievler Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

  Zehra Gölbaşı
  Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

  Bülent Görenek
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

  Sümeyye Güllülü
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

  Nazmi Gültekin
  İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

  Ümit Güray
  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

  Cemil Gürgün
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

  Hanefi Yekta Gürlertop
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne

  Can Hasdemir
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

  Atilla İyisoy
  Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

  Mehmet Kanadaşı
  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana

  Şule Karakelleoğlu
  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

  Ergün Barış Kaya
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  Teoman Kılıç
  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

  Fethi Kılıçarslan
  Medipol Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

  Mustafa Kılıçkap
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  Serdar Kula
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara

  Merih Kutlu
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon

  Haldun Müderrisoğlu
  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  Abdurrahman Oğuzhan
  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

  Necla Özer
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  Mehmet Özkan
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

  Seçkin Pehlivanoğlu
  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

  Leyla Elif Sade
  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  Hatice Selçuk
  Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

  Murat Sezer
  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

  Mahmut Şahin
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

  Asife Şahinarslan
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  Gülten Taçoy
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  Yelda Tayyareci
  Liv Hospital Ulus, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

  Ahmet Temizhan
  Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

  Kürşat Tokel
  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Pediyatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

  Lale Tokgözoğlu
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  Serkan Topaloğlu
  Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

  Ercan Tutar
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, Ankara

  Omaç Tüfekçioğlu
  Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

  Ertan Ural
  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

  Mehmet Uzun
  Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

  Oğuz Yavuzgil
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

  Dilek Yeşilbursa
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

  Ertan Yetkin
  Mersin Özel Yenişehir Hastanesi

  Aylin Yıldırır
  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

  Mustafa Yıldız
  İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

  Mehmet Birhan Yılmaz
  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas

  Selen Yurdakul
  İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

  Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu

  Begenc Annayev, Ashgabat, TM
  Mohamad Samir Arnaout, Beirut, LB
  Talantbek Batyraliyev, KG
  George A. Beller, Charlottesville, USA
  Walid Bsata, Aleppo, SY
  Elie Chammas, Beirut, LB
  Irfan Daullxhiu, Prishtina, XK
  Mirza Dilic, Sarajevo, BA
  Roberto Ferrari, Ferrara, IT
  Hasan Garan, New York, USA
  Firdowsi Ibrahimli, Baku, AZ
  Huseyin Ince, Rostock, DE
  Sasko Kedev, Skopje, MK
  Basil S. Lewis, Haifa, IL
  Robert W. Mahley, S. Francisco, USA
  Mehman Mamedov, Baku, AZ
  Franz H. Messerli, New York, USA
  Davor Milicic, Zagreb, HR
  Georgios Parcharides, Thessaloniki, GR
  Fausto J. Pinto, Lisbon, PT
  Bogdan Popescu, Bucharest, RO
  Zeljko Reiner, Zagreb, HR
  Patrick W.J. Serruys, Rotterdam, NL
  Mohamed A. Sobhy, Cairo, EG
  Zeynep Özlem Soran, Pittsburgh, USA
  Murat Tuzcu, Cleveland, USA