TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Dernek
 • Hakkında
 • Tarihçe
 • Tarihçe

  Türk Kardiyoloji Derneği, 27 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle kuruldu ve ilk tüzüğünün 21 Mayıs 1963 günü İstanbul Postası gazetesinde yayınlanmasıyla kuruluşu resmiyet kazandı

  Merkezi İstanbul'da bulunan TKD'nin kamu yararına çalışan dernek sayılması da 3/563 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kararlaştırıldı ve Cumhurbaşkanı'nca onaylanarak 5 Nisan 1980 tarih ve 16951 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

  1976, 1984, 1988, 1994,1997, 1998 ve 2002 yıllarında değişikliğe uğramış olan TKD Tüzüğü, en son 9 Haziran 2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda ve 25.04.2010 Genel Kurulunda kabul edilen değişikliklerle son şeklini aldı.

  Halen sayısı 9 olan TKD Çalışma Gruplarına ilişkin Yönetmelik Yönetim Kurulunun 13 Aralık 2002 tarihli toplantısında kabul edilerek TKD Haber Bülteni'nin Ekim 2002 sayısında yayınlandı. 2010 yılında Girişimsel Kardiyoloji alanındaki gelişmeler göz önüne alınarak Girişimsel Kardiyoloji, Erişkin Konjenital ve Periterik Vasküler Girişim Çalışma Grupları birleştirilip daha geniş kapsamlı bir yapı olarak Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği kuruldu. 2000 yılında, Türkiye'de ilk İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu başlatıldı. Bu kurs kesintisiz olarak, Acil Tıp Uzmanları Derneği ile birlikte hala sürdürülmektedir. Sağlık Bakanlığı da bu kursa 2007 yılında çıkardığı bir genelgeyle resmiyet kazandırmıştır.

  TKD'nin ilk -kurucu- başkanı Prot. Dr. Muzaffer Esat Güçhan'dır. 1963 yılı sonunda vetat eden Güçhan "Şeret Başkanı" kabul edildi ve yerine Prof. Dr. Reşat Garan seçildi. 1964 yılından itibaren 20 yıl Prof. Dr. Reşat Garan, 1984 yılından itibaren 10 yıl Prof. Dr. Remzi Özcan, sonraki 8 yıl Prof. Dr. Altan Onat, 2002-2006 döneminde Prof. Dr. M. Ali Oto ve 2006-2010 döneminde Prof. Dr. Çetin Erol TKD Başkanlığını yürüttü. Dernek Genel Sekreterliği görevini 1964 yılından itibaren 10 yıl Prof. Dr. Nihat Dorken, sonraki 4yıl Prof. Dr. Ali Ekmekçi, 1978 yılından sonra 16 yıl Prof. Dr. Altan Onat, dörder yıl da Prof. Dr. Muzaffer Öztürk, Prof. Dr. M. Ali Oto, Prof. Dr. Oktay Ergene ve Prof. Dr. Ömer Kozan yaptı.

  13 Nisan 2008 genel kurulunda Prof. Dr. Oktay Ergene ilk kez açılan Gelecek Başkanlık konumuna seçildi. 25 Nisan 2010'da ise Prof. Dr. Ergene Başkanlığı devralırken Gelecek Başkanlığı Prof. Dr. Ömer Kozan'a bıraktı; Genel Sekreterliğe Prof. Dr. Mehmet Aksoy seçildi.

  27 Kasım 2004'te Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu (TKYK)'nun ilk Genel Kurulu toplanıp İç Yönerge'yi kabul etti ve dört yıllık bir süre için görev yapacak kurullarını oluşturdu; Başkanlığa Prof. Dr. Faruk Erzengin'i, Genel Sekreterliğe Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu'nu getirdi. TKYK ilk Bilgi Değerlendirme Sınavı'nı 28 Kasım 2005'te gerçekleştirdi. 2008 Genel Kurulunda TKYK Başkanlığına Prof. Dr. Nail Çağlar, Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Armağan Altun seçildiler. Kuruluşundan bugüne dek 9 Yazılı Bilgi Yeterlilik Sınavı ile 23 Sözlü Beceri Yeterlilik Sınavı gerçekleştiren Yeterlilik Kurulumuz 624 Kardiyoloji Uzmanına Yeterlilik Belgesi verdi. 2010'da başlattığı Uzmanlık Eğitim Kurumları Yeterlilik Programına başvuran Başkent, Gazi, Kocaeli ve Trakya Ü. Tıp Fakülteleri Kardiyoloji Anabilim Dalları 2010'da; Ankara, Karaelmas, Ondokuz Mayıs ve Uludağ Ü. Tıp Fakülteleri Kardiyoloji Anabilim Dalları 2011 'de; Harran Ü. Tıp F. Kardiyoloji Anabilim Dalı 2012'de belirlenmiş olan kapsamlı standartlara uygunlukları inceleme ziyaretleri, her kademeden öğretim üyeleri ve öğrencilerle görüşmeler ve denetlemeler sonucunda "Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Kurumu Yeterlilik" belgelerini almaya hak kazandılar.

  İlk kez 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ile EBAC akreditasyonu alan TKD, Türk kardiyologlarının ve kardiyoloji ile ilgili öteki uzmanlık alanlarından hekimlerin, pratisyen hekimlerin, hemşire ve teknisyenlerin mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi konusunda kapsamlı programlar oluşturup uygular. TKD Mezuniyet Sonrası Eğitim Programlarına katılan toplam hekim sayısı 2004'te 4000'i, 2005'te 6000'i buldu; 2007'den beri de 8000 düzeyinde sürüyor.

  TKD, 2005 yılında son bilimsel gelişmeleri de içeren Ulusal Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Programı Taslağını tamamladı. 2006'da geliştirilen bu program 2007'de son şekli verilerek Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Bu program ve Asistan Kayıt Defteri önerimiz web sitemize yerleştirilerek kardiyoloji eğitim kurumlarımızın kullanımına açıldı. Ne yazık ki, Türkiye'de kardiyoloji uzmanlık eğitiminin çağın bilimsel ve teknolojik gereklerine uygun düzeye ve süreye çıkarılması çabalarımıza karşın Bakanlık tarafından uzmanlık eğitimi süresi dört yıla indirildi. Girişimsel Kardiyoloji ve Aritmi-Elektrofizyoloji alanlarındaki zaten bir zorunluluk olan yan dal uzmanlığı bir yana, müfredatıyla birlikte önerdiğimiz birer yıllık sertifikasyon programları da bir türlü yürürlüğe sokulamadı.

  2005 Haziran'ında Lüksemburg'da toplanan Avrupa Kalp Sağlığı Konferansı'na katılan TKD, 29 Haziran 2005'te Sağlık Bakanlığı ile birlikte "Lüksemburg Bildirgesini imzaladı. 2006 yılında da enerjik biçimde sürdürülen bu çabalar ESC-EHN ortaklığıyla EuroHeart Proje Grubu'na dönüştürüldü. TKD de bu proje grubunun katılabileceği tüm modüllerinde yer aldı. 2007-2010 döneminde Türkiye de dahil Avrupa'da başarıyla tamamlandı. Proje çerçevesinde başlatılmış olan çalışmaları TKD hala sürdürüyor.

  TKD Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) ile Dünya Kalp Federasyonu (WHF)'nun 1964'ten beri üyesidir. Bu uzmanlık örgütlerinin yönetim kurullarında ve çeşitli çalışma gruplarında çok sayıda üyesi başarıyla görev yaptı; yapıyor. WHF'nin Dünya Kalp Günü programına 2004'ten beri geniş çaplı programlarla katılan TKD'nin bu çalışmaları 2006'da WHF tarafından "En Başarılı Uygulama Örneği" olarak seçildi ve Genel Kurul Toplantısında sunuldu.

  2004-2006'da TKD öncülük ve koordinatörlüğünde hazırlanarak Sağlık Bakanlığına ve TBMM'ye sunulan "Ulusal Kalp Sağlığı Politikası" 2007'de Bakanlık tarafından benimsenip "Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Stratejik Plan ve Programı" hazırlandı. Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesinin 25 Aralık 2007'de Ankara'da imzalanması sırasında Sağlık Bakanınca açıklanan bu Stratejik Plan ve Program, 2008'de İngilizceye de çevrilerek yayınlandı. Ulusal Kalp Sağlığı Politikası'nda önerilen ve hazırlanma sürecine TKD'nin de aktif biçimde katıldığı "Tütün ve Tütün Ürünleriyle Mücadele ve Kontrol Programı" 2009'da, "Türkiye Obezite (Şişmanlık) ile Mücadele ve Kontrol Programı" 2010'da tamamlanıp Sağlık Bakanlığınca açıklandı ve yürürlüğe kondu. TKD'nin ve ilgili uzmanlık derneklerinin katılımıyla hazırlanmakta olan Diyabet 2020 projesi kalp ve damar hastalıklarını önleme ve kontrol politikasını bütünleyecek.

  TKD'nin 2005'te başlatıp hala sürdürdüğü "12/8 Hipertansiyon Farkındalık Kampanyası" ve sonrasındaki "Kalbini Koru, İçinde Sevdiklerin Var", "Kalbini sev, kırmızı giy", "Kalbini sev, değerini bil", "Kalp Yaşı" kampanyaları da aynı amaç doğrultusunda toplumu bilinçlendirip sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesi için davranış değişikliği oluşturmayı amaçlıyor. Bu çalışmalar ve alınan sonuçlar 2009 Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nde "Bir Başarı Örneği" olarak sunuldu ve "Türk Modeli" olarak adlandın İdi.

  199S'de TKD'nin ve Kırgızistan Kardiyoloji Derneği Başkanı Prot. Dr. Mirsaid Mirrakhimov'un girişimleriyle Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği (TDKB) kuruldu. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türk ve Türkmenistan Kardiyoloji Derneklerinin asil üye olduğu TDKB'ye aralarında KKTC Kardiyoloji Derneği de olmak üzere çok sayıda Balkan, Katkas ve Asya ülkesi Kardiyoloji Dernekleri de gözlemci üye. 200S'de Türkmenistan'da 6. Türk Dünyası Kardiyoloji Kongresi sırasında yapılan genel kurulda Prot. Dr. Çetin Erol Başkanlığa, Prot. Dr. Mahmut Şahin Genel Sekreterliğe seçildi. TDKB'nin daimi sekreteryasını da TKD yürütüyor. TDKB'nin 7. Bilimsel Kongresi 22-25 Ekim 2010'da İstanbul'da gerçekleştirildi. 2010'da American College ot Cardiology (ACC)'nin üyesi olan Türk ve çevre ülkeler kardiyologlarını bir çatı altında toplayan ACC İstanbul Consortium Chapter kuruldu. 3 kişilik İstanbul Chapter Yönetim Kurulu'nda bir TKD temsilcisi, bir TDKB temsilcisi ve diğer ülke kardiyologlarından bir üyenin yer alıyor. 24 Ekim 2010'da yapılan ilk ACC İstanbul Chapter Genel Kurulu'nda TKD temsilcisi Prot. Dr. Lale Tokgözoğlu, TDKB temsilcisi Prot. Dr. Çetin Erol'un yanına Makedonya Kardiyoloji Derneği Başkanı Prot. Dr. Sasko Kedev seçildi.

  TKD 1 Aralık 2004'te bir ilki daha gerçekleştirip Türk tıp uzmanlık dernekleri arasında "protesyonel yönetim anlayışı"nı yaşama geçiren ilk kuruluş oldu. İşletme Yönetimi ve İletişim eğitim ve deneyimine sahip olan Ahmet Ünver genel müdürlüğe atandı. Şu anda TKD Genel Merkezi 6 kişilik profesyonel kadrosu yanında Yeminli Mali Müşaviri, Mali Müşaviri ve Hukuk Müşaviri ile hizmet vermektedir.

  TKD amblem-logotipi 2005'te Sadık Karamustafa tarafından geliştirilip tüm kullanım yerleriyle ilgili Kurum Kimliği El Kitabı hazırlandı. TKD ismi ve amblem-logotipinin marka tescili 2006'da yapıldı ve yasal güvence altına alındı.