Genel Bilgiler

 
DAVET
KOMİTE VE KURULLAR
ANA KONULAR
BİLİMSEL PROGRAM
OTURUMLARIN ŞEKLİ
İKYD KURS PROGRAMI
GENEL BİLGİLER
KAYIT VE KONAKLAMA
BİLDİRİ ÖZETLERİ
E-POSTERLER
SPONSORLUKLAR
ÖNEMLİ TARİHLER
İLETİŞİM
ULAŞIM PLANI


 

 

Toplantı Merkezi
Kongre Merkezi WOW Hotels & Convention Center olup, Atatürk Havalimanı karşısında yer almaktadır.

Kredilendirme
24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, TTB-STE Kredilendirme Kurulu ve "Avrupa Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu (European Board for Accreditation in Cardiology - EBAC)" tarafından kredilendirilecektir. Kredilendirme sonucu "24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Programı"nda duyurulacaktır.

 

European Board for Accreditation in Cardiology
24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Avrupa Kardiyoloji Akreditasyon Kurulu (EBAC) tarafından 11 uluslararası sürekli tıp eğitimi puanı ile kredilendirilmiştir. Her katılımcı sadece eğitim faaliyetiyle geçirilen saatlerin kredisini talep edebilir. EBAC, Avrupa Uzman Hekimler Birliği’nin (UEMS) bir kuruluşu olan Sürekli Tıp Eğitimi Avrupa Akreditasyon Konseyi (EACCME) ile işbirliği içinde faaliyet göstermektedir.


Sağlık Bakanlığı ve SSK Onayı
Kongreye kayıtlı hekimlerin, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı ve SSK kuruluşlarındaki görevlerinden izinli sayılabilmeleri olanağı sağlanacaktır.
Kayıt işlemini yaptırmış tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.

Sergi Alanları
İlaç, tıbbi malzeme ve kitap alanlarında ürün sahibi firmalara geniş bir alan ayrılmıştır. Sergi alanlarına girişte kayıt yaptırmış olma şartı aranmaktadır.

Salon Teknik Ekipmanı
Tüm salonlarda LCD data projektör, bilgisayar, DVD player ile diğer standart ses ekipmanları bulunacaktır. Konuşmacıların, bu malzemelerin dışındaki ihtiyaçlarını Figür Kongre Organizasyon Servisleri’ne 10 Ekim 2008 tarihine kadar bildirmeleri rica olunur.

En İyi Bildiri Ödülü
24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi'ne gönderilen bildiriler arasından Bildiri Özetleri Değerlendirme Kurulu'nun en yüksek puan verdiği 3 bildirinin her birine 1250.-YTL ödül verilecektir. Sonuçlar Açılış Töreni'nde duyurulacaktır.

Poster Ödülü
12. En İyi Poster Ödülü, her gün tahsis edilecek monitörlerden sürekli erişime açık bulunacak elektronik posterler arasından Poster Seçim Kurulu'nca hem içerik, hem de göze en iyi hitap eden ve sunuş yönünden en iyisi olarak belirlenen 2 posterin sahibine Başarı Belgesi ve 600.-YTL ödül verilecektir.

Bildiri Özet Kitabı
Sözlü ve poster bildiri özetleri Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi'nin özel sayısında yayımlanacaktır. Poster bildirileri, Bildiri Özetleri Kitabında, sözel bildiri slaytları ise kongre interaktif cd'sinde yer alacaktır.

Kongre Dili
Kongre dili Türkçe'dir. İngilizce sunumlarda simultane çeviri olacaktır.

Posterler
Posterler e-poster olarak hazırlanacak ve kongre web sitesi üzerinden toplanacaktır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler kongre web sitesinde "E-Poster Nasıl Hazırlanır" bölümündedir.

Web Sayfası
Tüm bilgileri güncel olarak www.tkd.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Kurs Kayıt
Kongre kurs kayıt koşullarını www.tkd.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

 

 
LookUs & Online Makale