Komite ve Kurullar

 
DAVET
KOMİTE VE KURULLAR
ANA KONULAR
BİLİMSEL PROGRAM
OTURUMLARIN ŞEKLİ
İKYD KURS PROGRAMI
GENEL BİLGİLER
KAYIT VE KONAKLAMA
BİLDİRİ ÖZETLERİ
E-POSTERLER
SPONSORLUKLAR
ÖNEMLİ TARİHLER
İLETİŞİM
ULAŞIM PLANI


 

 

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Gelecek Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Sayman

Üyeler
 
Çetin Erol
A. Oktay Ergene
Lale Tokgözoğlu
Ömer Kozan
Muzaffer Değertekin
Mehmet Aksoy

M. Kemal Erol
Mehmet Eren
Erdoğan İlkay
 

KONGRE BİLİM KURULU

Oktay Ergene (Başkan)
Lale Tokgözoğlu
Ömer Kozan
M. Kemal Erol
Mehmet Aksoy
Adnan Abacı
Mehmet Özkan
Zeki Öngen
Haldun Müderrisoğlu
Bülent Görenek
 
Kongre Program Danışma Kurulu
Esmeray Acartürk
Levent Altıntop
Fatih Sinan Ertaş
H. Sadi Güleç
M. Serdar Küçükoğlu
Sedat Köse
Kurtuluş Özdemir
Ramazan Özdemir
Necla Özer
Fisun Şenuzun
Mehdi Zoghi
Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı
İleri Kardiyak Yaşam Desteği (CPR) Kursu
Hipertansiyon Çalışma Grubu Başkanı
Lipid ÇG
Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı
Aritmi Çalışma Grubu Başkanı
Koroner Kalp Hastalığı ÇG
Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu Başkanı
Kardiyak Görüntüleme ÇG
Kardiyovasküler Hemşirelik, Teknisyenlik ÇG
Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı
 
 
LookUs & Online Makale