Ana Konular

 
DAVET
KOMİTE VE KURULLAR
ANA KONULAR
BİLİMSEL PROGRAM
OTURUMLARIN ŞEKLİ
İKYD KURS PROGRAMI
GENEL BİLGİLER
KAYIT VE KONAKLAMA
BİLDİRİ ÖZETLERİ
E-POSTERLER
SPONSORLUKLAR
ÖNEMLİ TARİHLER
İLETİŞİM
ULAŞIM PLANI


 

 

GÜNCELLEME TOPLANTILARI

 • ST yükselmesiz akut koroner sendromlar: 2008 güncelleme
 • ST yükselmeli akut miyokard infarktüsü: 2008 güncelleme
 • Hipertansiyonda gözden kaçanlar
 • Ekokardiyografide zor kararlar
 • Lipid dünyasında 2008’de hala tartışılan konular  
 • İskemik kalp hastalığı ve böbrek fonksiyon bozukluğu
 • Periferik girişimlerde yaklaşım: Endikasyonları ve olgularla uygulama prensipleri


SEMPOZYUMLAR

 • Stabil koroner arter hastalığında optimal yaklaşım
 • Hipertansiyon tanı ve tedavisine güncel yaklaşım
 • Lipidler konusunda güncel sorunlara pratik yaklaşimlar
 • Aritmilere yaklaşım: Ani ölüm, dar ve geniş QRS’li taşikardiler
 • Atriyal fibrilasyon tedavisinde 2008’de neredeyiz?
 • İlaç salınımlı stent dünyası 2008
 • Çok kesitli bilgisayarlı tomografi: Gerçekten 10 dakikada kansız anjiyografi mi? Söylenenler ve söylenmeyenler
 • Mitral yetersizlik:  Sık görülen bir soruna ekokardiyografik bakış
 • Kapak hastalıklarında antikoagülasyon
 • Koroner kalp hastalığında gözardı edilenler: Kollateral dolaşım, yavaş koroner akım, koroner arter ektazisi, iskemik önkoşullanma
 • Asemptomatik yüksek riskli hastayı nasıl belirleyelim?
 • Negatif  çalışmalardan neler öğrendik?
 • Aritmiye yönelik tedaviler ve hemşirelik bakımı

KARŞIT GÖRÜŞ
 • Supraventriküler taşikardilerin öncelikli tedavisi tıbbidir/ablasyondur
 • İskemik kalp hastalığında canlılık değerlendirilmesine gerek yok/gerek var, ekokardiyografi iyidir/nükleer yöntemler iyidir/manyetik rezonans iyidir
 • Statinlerin pleitropik etkileri vardır/yoktur
 • Kapak trombozlarının tedavisinde trombolitik tedavi verelim/vermeyelim
 • Kalp yetersizliği tedavisinde inotropik tedavi yararlıdır/zararlıdır
 • Asemptomatik ciddi mitral yetmezliğinde aceleye gerek yok, takip edelim/ne için bekliyoruz, ameliyat yapalım

NASIL YAPALIM
 • Miyokard infarktüsünün yeniden tanımlandı: Evrensel tanı nasıl konmalı?
 • Dirençli hipertansiyona alternatif  tedavi yaklaşımı
 • Senkoplu hastaya yaklaşım
 • Kardiyak resenkronizasyon tedavisi
 • Son yılların önem kazanan kalbin ince yapısı interatriyal septum: Nasıl değerlendirelim, nasıl yaklaşalım?
 • Ömür boyu statin alacak hastanın takibi ve sık karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri
 • Kapak hastalarında infektif endokardit proflaksisini yeni kılavuzlara göre nasıl yapalım?
 • Uykuda gözden kaçırdığımız bir hastalık: Uyku apne hastalığı
 • Heparin tedavisinde hemşirelik uygulamaları nasıl olmalıdır?

ZOR OLGULAR
 • Klinik kardiyolojide zor olgular
 • Ekokardiyografide zor olgular
 • Girişimsel kardiyolojide zor olgular
 • Aritmide zor olgular


GÜNLÜK UYGULAMADA KARDİYOLOJİ  

 • Mezuniyet öncesine nostalji: Semptomlara yaklaşım ve ayırıcı tanı
 • Kalp yetersizliğine pratik yaklaşım
 • Girişimsel tedavi imkanı olmayan merkezde ST yükselmeli miyokard infarktüsüne yaklaşım
 • Girişimsel tedavi imkanı olmayan merkezde ST yükselmesiz akut koroner sendroma yaklaşım
 • Kardiyak aciller
 • Koroner arter hastasının poliklinikte takip ve tedavisi
 • Kapak hastasının poliklinikte takip ve tedavisi
 • Örneklerle pratik aritmi tedavisi
 • Kalp dışı damar hastalıklarında yaklaşım: Ayırıcı tanı ve ilk tedaviler
 • Kalbin enfeksiyöz ve enflamatuvar hastalıklarında 2008 güncelleme

GÖRÜNTÜLÜ İNTERAKTİF KURSLAR
 • EKG kursu
 • Ekokardiyografi kursu
 • Girişimsel kardiyoloji kursu
   
ORTAK TOPLANTILAR

 • Türk-Alman Kardiyoloji Ortak Toplantısı
 • Türk-Bosna Hersek Kardiyoloji Ortak Toplantısı
 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Ortak Toplantısı
 • Kardiyoloji ve Pediyatrik Kardiyoloji Ortak Toplantısı
 • Kardiyoloji ve Acil Tıp Ortak Toplantısı
 
LookUs & Online Makale