Bildiri Özetleri

 
DAVET
KOMİTE VE KURULLAR
ANA KONULAR
BİLİMSEL PROGRAM
OTURUMLARIN ŞEKLİ
İKYD KURS PROGRAMI
GENEL BİLGİLER
KAYIT VE KONAKLAMA
BİLDİRİ ÖZETLERİ
E-POSTERLER
SPONSORLUKLAR
ÖNEMLİ TARİHLER
İLETİŞİM
ULAŞIM PLANI


 

 

Bildiri Gönderme Koşulları

 • Bildirilerin www.tkd.org.tr adresi üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

 • Son bildiri gönderme tarihi 15 Haziran 2008’dir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.

 • Online bildiri modülünü ilk kez kulllanacaklar “Yeni Kullanıcı” bağlantısından sisteme kayıt olmalıdırlar.Bildiri Özeti Genel Kuralları

 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan başlık ve yazar adı hariç 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3000 karakterden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.

 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.

 • Bildiriler giriş, gereçler ve yöntem, sonuçlar ve tartışma olarak düzenlenmelidir.

 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.

 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.

 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

 • Bilim Kurulunca kongrede sunulmak üzere seçilen bildiriler Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nin özel ekinde yayınlanacaktır.

 • Kongre akışında sorunlara sebep olduğu için mazeretsiz olarak kongrede verilen konuşmacı veya oturum başkanlığı görevini kabul etmesine rağmen yerine getirmeyen meslektaşlarımıza en az bir dönem görev verilmeyecektir.

 • Ayrıca mazeretsiz olarak bildiri sunmayan ve poster asmayanların kayıtları tutularak bir sonraki kongrede birinci isim olarak gönderecekleri bildirileri kabul edilmeyecektir.

Geri Bildirim

 • Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese 1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.

Posterler

 • Kabul edilen poster özetleri bildiri sistemi üzerinden “e-poster” olarak hazırlanmalıdır.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için “LookUs Bilişim” ile (216 372 66 44) numaralı telefondan ya da lookus@lookus.net e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

 

 
LookUs & Online Makale