Türk Kardiyoloji Derneği Koruyucu Kardiyoloji ve Ateroskleroz Çalışma Grubu Elektronik Bülteni Yıl: 1 Sayı: 1 / 2024


Türk Kardiyoloji Derneği
Koruyucu Kardiyoloji ve Ateroskleroz Çalışma Grubu
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Barış Güngör

Üyeler
Dr. Özcan Başaran
Dr. Turhan Turan
Dr. Erdal Belen
Dr. Buğra Özkan
Dr. Selim Topçu

Katkıda Bulunanlar
Dr. Sinem Deniz Çakal
Dr. Deniz Demirci
Dr. Bülent Özlek


 


Türk Kardiyoloji Derne?i Genç Kardiyologlar Bülteni / "" Ocak 2024 (1)
Koruyucu Kardiyoloji ve Ateroskleroz 1:1

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kardiyoloji Derneği Koruyucu Kardiyoloji ve Ateroskleroz Çalışma Grubu olarak koruyucu kardiyolojiye dikkat çekmek, ateroskleroz konusundaki yeni çalışmaları takip etmek ve bu konudaki farkındalığı arttırmak için elektronik bülten çıkarma kararı aldık. Çalışma grubumuzun üyeleri ve çok değerli meslektaşlarımızın da katkıları ile ilk sayımızı hazırlamış bulunuyoruz. Bu sayımızda 2023 yılında yayınlanan önemli bulduğumuz makalelerin özetlerini sizlere sunmaya çalıştık. Günümüz bilgi çağında bilgiye ulaşım kolaylaşmakla birlikte bir konuya ayrılabilen zaman giderek kısalmaktadır. Bunun da farkında olarak makale özetlerini infografiklerle daha kolay anlaşılır hale getirmeyi amaçladık. Bundan sonraki bültenlerimizde de benzer format ile devam etmeyi düşünüyoruz.

Bültenimizin meslektaşlarımız için faydalı bir kaynak olacağını umuyoruz.

Selam, saygı ve sevgilerimle…

Prof. Dr. Barış Güngör
Koruyucu Kardiyoloji ve Ateroskleroz Çalışma Grubu Başkanı

Sayı Özeti
Bempedoic Acid and Cardiovascular Outcomes in Statin-Intolerant Patients (CLEAR-OUTCOMES)
Prof. Dr. Barış GÜNGÖR

Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Obesity without Diabetes (SELECT)
Prof. Dr. Özcan BAŞARAN

Rosuvastatin Versus Atorvastatin Treatment in Adults with Coronary Artery Disease: Secondary Analysis of the Randomised LODESTAR Trial
Doç. Dr. Selim TOPÇU

Pitavastatin to Prevent Cardiovascular Disease in HIV Infection – REPRIEVE trial
Prof. Dr. Turhan TURAN

Safety and Tolerability of Inclisiran for Treatment of Hypercholesterolemia in 7 Clinical Trials
Doç. Dr. Buğra ÖZKAN

Long-term efficacy and safety of moderate-intensity statin with ezetimibe combination therapy versus high-intensity statin monotherapy in patients with atherosclerotic cardiovascular disease (RACING): a randomised, open-label, non-inferiority trial
Prof. Dr. Erdal BELEN

Phase 2b Randomized Trial of the Oral PCSK9 Inhibitor MK-0616
Doç. Dr. Sinem DENİZ ÇAKAL

Triglyceride Lowering with Pemafibrate to Reduce Cardiovascular Risk
Doç. Dr. Deniz DEMİRCİ

Atorvastatin for Anthracycline-Associated Cardiac Dysfunction The STOP-CA Randomized Clinical Trial
Doç. Dr. Bülent ÖZLEK

 2024 © Bu sitenin tüm haklary Türk Kardiyoloji Derne?ine aittir.