Türk Kardiyoloji Derneği Koruyucu Kardiyoloji ve Ateroskleroz Çalışma Grubu Elektronik Bülteni Yıl: 1 Sayı: 1 / 2024


Türk Kardiyoloji Derneği
Koruyucu Kardiyoloji ve Ateroskleroz Çalışma Grubu
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Barış Güngör

Y.K. adına Koordinatör
Dr. Ertuğrul Okuyan

Y.K. adına Koordinatör
Dr. Can Yücel Karabay

Üyeler
Dr. Özcan Başaran
Dr. Turhan Turan
Dr. Erdal Belen
Dr. Buğra Özkan
Dr. Selim Topçu

Katkıda Bulunanlar
Dr. Sinem Deniz Çakal
Dr. Deniz Demirci
Dr. Bülent Özlek


 1--11--1

Türk Kardiyoloji Derne?i Genç Kardiyologlar Bülteni - Phase 2b Randomized Trial of the Oral PCSK9 Inhibitor MK-0616 (Doç. Dr. Sinem DENİZ ÇAKAL)

Phase 2b Randomized Trial of the Oral PCSK9 Inhibitor MK-0616
Hazırlayan: Doç. Dr. Sinem DENİZ ÇAKAL

ÇALIŞMA SORUSU

Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık riski taşıyan hiperkolesterolemili katılımcılarda MK-0616’nın çeşitli dozları etkin ve güvenli midir?

ÇALIŞMA TASARIMI

Bu çalışmaya aterosklerotik kardiyovasküler hastalık riski taşıyan 381 katılımcı dahil edildi. Katılımcılara rastgele (1:1:1:1:1 oranı) MK-0616 (günde bir kez 6, 12, 18 veya 30 mg) veya plasebo verildi. ?18 yaşında ve ?80 yaşında olan uygun erkek ve kadın katılımcıların, açlık LDL değerine karşılık gelen aşağıdaki risk kategorilerinden birinde olmaları gerekiyordu:

1) Klinik ASKVH: LDL-C = ?70 ve ?160 mg/dL
2) AKVH için orta veya yüksek risk: Klinik ASKVH'sı olmayan ve 10 yıllık AKVH olayı yaşama riski ?%7,5 olan katılımcılar LDL-K = ?100 ve ?200 mg/dL
3) ASKVH için sınırda risk: 10 yıllık ASKVH olayı geçirme riski ?%5,0 ve <%7,5 olan, klinik ASKVH’sı olmayan katılımcılar; LDL-K = ?130 ve ?250 mg/dL
Birincil son noktalar, 8. haftada LDL-K’de başlangıca göre değişim yüzdesini, yan etkilere sahip katılımcıların oranını ve yan etki nedeniyle çalışmayı sonlandırmayı içeriyordu. Katılımcılar, 8 haftalık tedavi periyodundan sonra ilave 8 hafta boyunca yan etkiler açısından izlendi.

SONUÇLAR

Rastgele seçilen 381 katılımcının %49'u kadındı ve ortalama yaş 62 idi. Tedavi edilen 381 katılımcı arasında, MK-0616'nın tüm dozları, başlangıçtan 8. haftaya kadar LDL-K'de plaseboya kıyasla istatistiksel olarak anlamlı (P < 0,001) farklılıklar gösterdi: -%41,2 (6 mg), -%55,7 (12 mg), -%59,1 (18 mg) ve -%60,9 (30 mg). Yan etkiler, MK-0616 alan katılımcılarda (%39,5 ila %43,4) plasebo (%44,0) ile benzer oranda meydana geldi. Herhangi bir tedavi grubunda 2 veya daha az katılımcıda yan etki nedeniyle tedavi sonlandırıldı.

KLİNİK ANLAM

MK-0616, 8. haftada LDL-K'de başlangıca göre %60,9'a kadar istatistiksel olarak anlamlı ve doza bağımlı azalma gösterdi. 8 haftalık tedavi ve ilave 8 haftalık takip sırasında iyi tolere edildi. *MK-0616, LDL-K düşürmede etkin ve güvenlidir.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR:
Bu çalışma, MK-0616'nın cinsiyet, ırk, etnik köken ve risk düzeylerine göre hiperkolesterolemi tedavisinde geniş ve kanıta dayalı bir etki yaratma potansiyeline sahip midir? Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır mı?

Referans

Ballantyne CM, Banka P, Mendez G, et al. Phase 2b Randomized Trial of the Oral PCSK9 Inhibitor MK-0616. J Am Coll Cardiol. 2023;81(16):1553-1564. doi:10.1016/j.jacc.2023.02.018


1--1

 2024 © Bu sitenin tüm haklary Türk Kardiyoloji Derne?ine aittir.