Kapak Bülteni Yıl: 2019 Sayı: 2


Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Levent Korkmaz

Üye
Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu

Üye
Dr. Mustafa Ozan Gürsoy

Üye
Dr. Olcay ÖzverenKapak Bülteni / "Kapak Hastalıklarında Güncel Yayınlar" Şubat 1 (2)
Kapak Hastalıklarında Güncel Yayınlar

Yeni transkateter cihazlar ciddi triküspid yetmezliğinde umut vaat ediyor (Nisan 2019)


Mitral darlığı ve atriyal fibrilasyonu olan hastalarda direkt oral antikoagülanların etkinliği (Nisan 2019)


Asemptomatik, ciddi aort darlığına müdahale kararında BNP’nin rolü (Mart 2019)


Cerrahi riski düşük ciddi aort darlığı hastalarında transkateter aort kapak implantasyonu (Mart 2019)


Ciddi mitral yetmezliği olan hastalarda atriyal fibrilasyonun sağkalım üzerine etkisi (Ocak 2019)


Protez kapak trombozunun güncel tedavisi: Amerikan ve Avrupa kılavuzlarının kıyaslanması ve geleceğe dair beklentiler


 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.