[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 5 Sayı: 4 / 2022


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Göksel Çinier
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Erdi Babayiğit
Dr. Bengisu Keskin Meriç
Dr. Muammer Karakayalı
Dr. Ekrem Şahan


 


Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni / "TKDGENÇ" Haziran 2022 (4)
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Bülten 5:4

Değerli Meslektaşlarımız

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Grubu olarak, kardiyoloji alanındaki en son klinik araştırmaları içeren TKD Bülteninin 2022 dördüncü sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bültende yer alan çalışmalar, EUROPCR 2022 kongresinde yayınlanan çalışmalardan seçilmiştir.

Çalışmalar; genel bir bakış sağlamak, günlük uygulamalar için hem bilgilendirici hem de faydalı referanslar olması için mümkün olduğunca kısa özetlenmiştir. Bültende emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Meslektaşlarımız için faydalı bir kaynak olmasını dileriz

Sayı Özeti
De Novo diffüz koroner arter hastalığı tedavisinde yeni nesil ilaç salınımlı stent ile ilaç kaplı balonunun kombinasyonunun (Hibrit bir yaklaşım) değerlendirilmesi: HYPER Pilot Çalışması
Dr. Muammer Karakayalı

Ciddi triküspit yetersizliği için PASCAL sistemi ile transkateter triküspit kapak tamirinin 12 aylık sonuçları: CLASP TR Çalışması
Dr. Muammer Karakayalı

PKG Sonrası Fizyolojik Değerlendirmenin Güvenilirliği ve Etkinliği: PROPHET-FFR çalışması
Dr. Erdi Babayiğit

Kalp takımı kararında anjiyografi-eldeli FFR: DECISION QFR
Dr. Erdi Babayiğit

Başarısız Küçük Cerrahi Aort Biyoprotezlerinin Tedavisinde Balonla Genişleyen- Kendiliğinden Genişleyen Kapak Sistemlerinin Karşılaştırılması: LYTEN Çalışması
Dr. Ekrem Şahan

Aort Yetersizliğinin Tedavisi için JenaValve Trilogy: Dünya Çapında İlk Sonuçlar
Dr. Ekrem Şahan

Başarılı TAVR sonrası mortalite ön gördüren değişkenler: GALILEO çalışmasından elde edilen sonuçlar
Dr. Bengisu Keskin Meriç

Koroner arter baypas greft cerrahisi geçiren hastalarda, bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda invaziv koroner anjiyografi çalışması (GREECE çalışması): Çok merkezli, randomize kontrollü bir çalışma
Dr. Bengisu Keskin Meriç

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.