[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 5 Sayı: 2 / 2022


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Koordinatör
Dr. Bülent Mutlu

Üyeler
Dr. Göksel Çinier
Dr. Cem Çöteli
Dr. Alper Karakuş
Dr. Ümit Yaşar Sinan
Dr. Elif Hande Özcan Çetin
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. İbrahim Rencüzoğulları
Dr. Murat Çap
Dr. Ümit Bulut
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mustafa Adem Yılmaztepe
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Dursun Akaslan
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Muhammet Dural
Dr. Serhat Sığırcı
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Füsun Helvacı
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. Betül Balaban Koçaş
Dr. Gökay Taylan
Dr. Duygu İnan

Bülten Editörleri
Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Bülent Mutlu
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Dr. Songül Akkoyun
Dr. Çağdaş Arslan
Dr. Serkan Asil
Dr. Anar Mammadli
Dr. Ersan Oflar
Dr. Meltem Tekin
Dr. Canan Elif Yıldız
Dr. Ufuk Yıldız


 


Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni / "TKDGENÇ" Mart 2022 (2)
Türk Kardiyoloji Derneği Genç Bülten 5:2

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Grubu olarak, TKD Genç Bülteninin 2022 yılı ikinci sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu sayıya Dr. Selim Aydemir, Dr. Gül İlayda Berk, Dr. Özge Çakmak Karaaslan, Dr. Ersin Çağrı Şimşek ve Dr. Gizem Yüksel sırası ile Yaşam Olayları ve Geçişleri Sırasında Hastalarda ve Popülasyonlarda Fiziksel Aktivitenin Desteklenmesi: Amerikan Kalp Derneğinden Bir Açıklama, "Akut Koroner Sendrom ya da Perkütan Koroner Girişim Sonrası Atriyal Fibrilasyon Hastalarında Antitrombotik Tedavi, Hipertrofik Kardiyomiyopati Tanısı ve Değerlendirilmesi, Akut Koroner Sendromlarda Perkütan Koroner Girişim Sonrası Kısa Süreli DAPT'a Karşı Yoğunluk Azaltıcı Tedavi ve Kalp Yetersizliği Hastalarında Demir Eksikliği Kriterleri başlıklı makaleleri ile katkı sundular.

Bültende emeği geçen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Meslektaşlarımız için faydalı bir kaynak olacağını umuyoruz.

Sayı Özeti
YAŞAM OLAYLARI VE GEÇİŞLERİ SIRASINDA HASTALARDA VE POPÜLASYONLARDA FİZİKSEL AKTİVİTENİN DESTEKLENMESİ: AMERİKAN KALP DERNEĞİNDEN BİLİMSEL BİR AÇIKLAMA
Dr. Selim Aydemir

AKUT KORONER SENDROM YA DA PERKÜTEN KORONER GİRİŞİM SONRASI ATRİYAL FİBRİLASYON HASTALARINDA ANTİTROMBOTİK TEDAVİ
Dr. Gül İlayda Berk

HİPERTROFİK KARDiYOMiYOPATİ TANISI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Özge Çakmak Karaaslan

AKUT KORONER SENDROMLARDA PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM SONRASI KISA SÜRELİ DAPT’A KARŞI YOĞUNLUK AZALTICI TEDAVİ
“DE-ESKALASYON”

Dr. Ersin Çağrı Şimşek

KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA DEMİR EKSİKLİĞİ KRİTERLERİ
Dr. Gizem Yüksel

 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.