Yönetim Kurulu

Başkan

Cafer Sadık Zorkun
Y.K. Temsilcisi

Bülent Görenek
Üyeler

Ali Karagöz
Üyeler

Elif İjlal Çekirdekçi
Üyeler

Kenan Yalta
Üyeler

Nizamettin Toprak
Üyeler

Nurgül Keser
Üyeler

Omaç Tüfekçioğlu
Üyeler

Zerrin Yiğit