Atriyal Fibrilasyon Nedir?


Atriyal fibrilasyon, kalbin çok düzensiz ve genellikle hızlı kan pompaladığı en sık görülen problemdir. Atriyal fibrilasyonda herhangi bir belirti görülmeyebilir ve sadece nabzın hissedilmesiyle ya da doktor tarafından yapılan test sonucunda farkedilebilir. Kalp güçlü ve düzenli bir şekilde kan pompalamadığında, kalp içinde kan pıhtıları oluşabilir. Bu pıhtılar koparak kan dolaşımıyla beyne gider ve felçlere neden olabilirler. Atriyal fibrilasyon atakları genellikle aralıklı, çoğunlukla tekrarlayan ve sürekli hale gelebilen özelliktedir.

Hipertansiyon ve Atriyal Fibrilasyon Arasındaki Bağlantı Nedir?
Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) atriyal fibrilasyona (anormal kalp atımı) en sık yol açabilen neden veya risk faktörüdür. Hipertansiyon ve atriyal fibrilasyonun birlikte bulunması, felç riskini anlamlı olarak artırır!

Atriyal Fibrilasyon Tedavisi

Kalbinizi Kontrol Etmek
Atriyal fibrilasyon tedavisinde basilica iki yol bulunmaktadır- kalp ritminin kontrolü ve atım sayısının kontrolü. Doktorunuz belirtilerinizi ve diğer özelliklerinizi göz önünde bulundurarak, sizin için hangi tedavinin daha uygun olduğuna karar verecektir.

Kalp Ritminin Kontrolü
Bu tedavilerde amaç, kalbin normal ve düzenli atmasını sağlayarak, düzensiz kalp atımını önlemektir. Ritmin kontrol edilmesinde ilk yaklaşım genellikle ilaç tedavisidir. Bazı hastalarda, zaman zaman kalbin normal ritmini sağlamak amacıyla kalbe kontrollü bir elektrik şoku gerekebilir. Atriyal fibrilasyonun tedavisi, genellikle tedaviye verilen yanıtı takip edebilecek ve gerektiğinde tedavi değişikliği ile ilgili kararları verebilecek uzman doktorlar tarafından yürütülür.

Kalp Atım Hızının Kontrolü
Atriyal fibrilasyonu olan hemen her hastaya, atriyal fibrilasyon sırasında kalp atım hızını yavaşlatacak bir ilaç tedavisi verilir. Hastaların çoğunda bu tür bir ilaç tedavisi belirtileri kontrol altına almak için yeterli olur.