Yönetim Kurulu

Başkan

Hakan Altay
Sekreter

Necla Özer
Sayman

Fatih Yalçın
Üyeler

Ahmet Çelik
Üyeler

Barış Kılıçaslan
Üyeler

Özlem Yıldırımtürk
Üyeler

Şerafettin Demir