[Türkçe]

Turkish Society of Cardiology Percutaneous Cardiovascular Interventions Bulletin Year: 1 Number: 1 / 2022


Turkish Society of Cardiology
Percutaneous Cardiovascular Interventions
Board of Directors

President
Dr. Eralp Tutar


President Elect
Dr. Teoman Kılıç

Vice President
Dr. Cem Barçın

Secretary
Dr. Mustafa Kürşat Tigen

Treasurer
Dr. Can Yücel Karabay

Members
Dr. Korhan Soylu
Dr. Hakan Uçar
Dr. Vecih Oduncu
Dr. Yüksel Kaya

Bulletin Editors
Dr. Eralp Tutar
Dr. Teoman Kılıç

Editorial Assistants
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Murat Çap
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Alper Karakuş

Contributors
Dr. İrem Müge Akbulut Koyuncu
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Ümit Bulut
Dr. Murat Çap
Dr. Metin Çoksevim
Dr. Ali Çoner
Dr. Cem Çöteli
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. Ahmet Güner
Dr. Volkan Kozluca
Dr. Ebru Şahin
Dr. Mustafa Yılmaztepe


 


Turkish Society of Cardiology Young Cardiologists Bulletin / "GK Bulletin" Şubat 2022 (1)
2021 ACC/AHA/SCAI Koroner Revaskülarizasyon Kılavuzu

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği ve Genç Kardiyologlar Grubu olarak, girişimsel kardiyoloji alanında önemli mesajlar içermesi bakımından klinik pratiğimizi yakından etkileyebilecek 2021 ACC/AHA/SCAI Koroner Revaskülarizasyon Kılavuzu’nun tüm ana hatlarıyla özetini sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Tüm önemli bölümler kolay okunabilir formatta, ana hatlarıyla özetlenmiş; tablo önerileri ise orjinaline sadık kalınarak direkt çevrilmiştir.

Bültende emeği geçen meslektaşlarımıza ve editör ekibine teşekkür ederiz.

Meslektaşlarımız için çok faydalı bir kaynak olacağını umuyoruz.

Kısaltmalar
ABH Akut böbrek hasarı
AF Atrial fibrilasyon
BIMA Bilateral internal mammarian arter
ÇMS Çıplak metal stent
İAPT İkili antiplatelet tedavi
İMA Internal mammarian arter
İSS İlaç salınımlı stent
KABG Koroner arter bypass greft
KAH Koroner arter hastalığı
KBH Kronik böbrek hastalığı
LAD Sol ön inen arter
LIMA Sol internal mammarian arter
LMCA Sol ana koroner arter
MBG Miyokardiyal blush grade
ME Miyokard enfarktüsü
PKG Perkütan koroner girişim
RKÇ Randomize kontrollü çalışma
SİKH Stabil iskemik kalp hastalığı
STYME ST yükselmeli miyokard enfarktüsü
STYz-AKS ST yükselmesiz akut koroner sendrom
SVEF Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu
SVG Safen ven grefti

Issue Summary
Lezyon Ciddiyetinin Tanımlanması
Dr. Cem Çöteli

STYME’de Revaskülarizasyon
Dr. Oğuzhan Birdal

STYz-AKS Hastalarında Revaskülarizasyon
Dr. Emrah Erdoğan

Stabil İskemik Kalp Hastalığında Revaskülarizasyon
Dr. Murat Çap

PKG ya da KABG’nin Tercih Edileceği Durumlar
Dr. Mustafa Yılmaztepe

Özel Popülasyonlar ve Durumlar
Dr. Ümit Bulut

Perkütan Koroner Girişimler İçin Genel Prosedürel Konular
Dr. Volkan Kozluca

PKG Uygulanan Hastalarda Farmakoperapi
Dr. İrem Müge Akbulut Koyuncu

KABG İçin Genel Prosedürel Konular
Dr. Ebru Şahin

KABG Uygulanacak Hastalarda Farmakoterapi Yaklaşımları
Dr. Ali Çoner

Revaskülarizasyon Sonrası Hastalarda Farmakoperapi
Dr. Ahmet Güner

Cevaplanmamış Sorular ve Geleceğe Yönelik Öneriler
Dr. Metin Çoksevim

 2024 © Turkish Society of Cardiology.