Önemli Tarihler

20 Haziran 2016 Bildiri ve Olgu gönderme son tarihi
1 Haziran 2016 İndirimli kayıt için son gün
23 Temmuz 2016 Bildiri Sonuçlarının İlan Edilme Tarihi
20 Ekim 2016 Otellere giriş ve Bilimsel Program Başlangıcı
23 Ekim 2016 Bilimsel program bitişi ve otellerden ayrılış