[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 3 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Bülent Mutlu

Üyeler
Göksel Çinier
Cem Çöteli
Alper Karakuş
Ümit Yaşar Sinan
Elif Hande Özcan Çetin
Emrah Erdoğan
İbrahim Rencüzoğulları
Murat Çap
Ümit Bulut
Sedat Kalkan
Mustafa Adem Yılmaztepe
Süleyman Çağan Efe
Dursun Akaslan
Oğuzhan Birdal
Muhammet Dural
Serhat Sığırcı
Kerim Esenboğa
Füsun Helvacı
Örsan Deniz Urgun
Betül Balaban Koçaş
Gökay Taylan
Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Ümit Yaşar Sinan
Füsun Helvacı
Serhat Sığırcı
Duygu İnan
Dursun Akaslan
Göksel Çinier
Örsan Deniz Urgun
Emrah Erdoğan


 3--6

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Safety and Efficacy of Direct Oral Anticoagulant versus Aspirin for Reduction Of Risk of CErebrovascular Events in Patients Undergoing Ventricular Tachycardia Ablation (STROKE-VT) (Dr. Göksel Çinier)

Yorumlayan: Dr. Göksel Çinier

Çalışmanın ismi: Safety and Efficacy of Direct Oral Anticoagulant versus Aspirin for Reduction Of Risk of CErebrovascular Events in Patients Undergoing Ventricular Tachycardia Ablation (STROKE-VT)

Yayınlandığı Kongre:  HRS 2021

Link: https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2021.07.010

Giriş:
Sol ventrikül kaynaklı aritmilerin (LVA) kateter ablasyonu sonrasında ortaya çıkan serebrovasküler iskemik hadiselerin (CVE) insidansı yadsınamayacak seviyededir. Uzun dönemde önemli morbidite kaynağı olabilecek bu hadiselerin azaltılmasında kullanılabilecek stratejiler açısından kanıt düzeyimiz çok yeterli değildir. 

Amaç:
STROKE-VT çalışmasının ana amacı LVA nedeniyle kateter ablasyonu yapılan hastalarda işlem sonrası DOAC ve ASA’yı CVE (VT ve PVC) açısından karşılaştırmaktır. 

Metot:
LVA nedeniyle kateter ablasyonu yapılan hastalar DOAC ya da ASA grubuna randomize edildiler. Çalışmanın primer sonlanım noktası yeni gelişen iskemik inme ve TIA ya da işlem sonrasında 24. Saat ve 30. Günde çekilen MR’da tespit edilen asemptomatik lezyonlar olarak belirlenmiştir.

Bulgular:
Toplamda 246 hasta DOAC ya da ASA grubuna randomize edildi. DOAC grubundaki hastalarda ASA grubundakilere göre CVE insidansı daha düşük tespit edildi (inme ve TIA) (0% vs. 6.5%, p<0.001 and 4.9% vs. 18%, p < 0.001). Ayrıca 24. Saatte (23% vs. 12%, p = 0.03) ve 30. Günde (18% vs. 6.5%, p = 0.006) MRI ile tespit edilen asemptomatik CVE insidansı DOAC alan hastsalarda ASA alan hastalarda daha az tespit edildi.

Sonuç:
Bu sonuçlara göre LVA nedeniyle kateter ablasyonu yapılan hastalarda DOAC ASA’ya göre daha az CVE ile ilişkili bulunmuştur.

Yorum:
STROKE-VT çalışmasından bir kaç önemli sonuç çıkartılmalıdır. Bunlardan ilki bu çalışmadaki CVE insidansı daha önceki benzer çalışmalara göre daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni hastaların %40’ında kullanılan retrograde yol olabilir. İkinci nokta DOAC’lar iskemik inme açısından daha etkin çıkmış ve herheangi bir güvenlik (kanama) sonlanımını arttırmamıştır. Son olarak ise DOAC’ların etkinliği özellikle VT ablasyonu sonrası daha belirgin bulunmuştur.


3--6

 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.