[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 3 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Bülent Mutlu

Üyeler
Göksel Çinier
Cem Çöteli
Alper Karakuş
Ümit Yaşar Sinan
Elif Hande Özcan Çetin
Emrah Erdoğan
İbrahim Rencüzoğulları
Murat Çap
Ümit Bulut
Sedat Kalkan
Mustafa Adem Yılmaztepe
Süleyman Çağan Efe
Dursun Akaslan
Oğuzhan Birdal
Muhammet Dural
Serhat Sığırcı
Kerim Esenboğa
Füsun Helvacı
Örsan Deniz Urgun
Betül Balaban Koçaş
Gökay Taylan
Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Ümit Yaşar Sinan
Füsun Helvacı
Serhat Sığırcı
Duygu İnan
Dursun Akaslan
Göksel Çinier
Örsan Deniz Urgun
Emrah Erdoğan


 3--6

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - PORTICO-NG: 30-day outcomes from a next generation TAVI device with an active sealing cuff (Dr. Örsan Deniz Urgun)

Yorumlayan: Dr. Örsan Deniz URGUN

Çalışmamın adı: PORTICO-NG: 30-day outcomes from a next generation TAVI device with an active sealing cuff

Yayınlandığı Kongre: EuroPCR 2021

Giriş:
Yeni nesil portico kapak (Navitor kapak) self-expandable, intra annuler leaflet pozisyonu ve paravalvüler kaçağı önlemeye yönelik sızdırmaz manşet (sealing cuff) bulundurur.

Amaç:
Bu çalışmanın amacı, yüksek cerrahi riskli hastalarda yeni nesil Portico NG transkateter aort kalp kapağının akut güvenliğini ve etkinliğini, 30 günde tüm nedenlere bağlı ölüm oranı ve 30 günde orta veya ileri paravalvüler kaçak oranı ile değerlendirmektir.

Metot:
Prospektif, çok merkezli, uluslararası, tek kollu bir çalışmadır. 189 semptomatik ciddi aort darlığı tanılı hasta dahil edilmiştir yalnız europcr kongresinde  kayıtlı ilk 120 hasta verileri sunulmuştur. Birincil güvenlik son noktası, 30 günde tüm nedenlere bağlı ölüm; birincil etkinlik son noktası 30 günde orta veya ileri paravalvüler kaçak olarak tanımlanmıştır.

Bulgular ve istatistik yorumu:
Hastaların %80 inde paravalvüler kaçak izlenmezken, %20’sinde hafif paravalvüler kaçak izlenmiştir. Orta ve/veya ileri paravalvüler kaçak izlenmezken 30 günlük mortalite %0 saptanmıştır.

Sonuç:
Portico NG, düşük transvalvüler ortalama gradyan sunması ve anlamlı paravalvüler kaçak izlenmemesi açısından çok verimli saptanmıştır.

Yorum:
Paravalvüler kaçağı azaltan bir mekanizma olan sızdırmaz manşet tahmin edilen kalıcı pace maker ihtiyacını arttırmamıştır. Bu çalışmada yüksek riskli hastalar incelenmiş olup orta ve düşük riskli hastaların dahil edildiği ve uzun süreli takipleri içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.


3--6

 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.