[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 3 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Bülent Mutlu

Üyeler
Göksel Çinier
Cem Çöteli
Alper Karakuş
Ümit Yaşar Sinan
Elif Hande Özcan Çetin
Emrah Erdoğan
İbrahim Rencüzoğulları
Murat Çap
Ümit Bulut
Sedat Kalkan
Mustafa Adem Yılmaztepe
Süleyman Çağan Efe
Dursun Akaslan
Oğuzhan Birdal
Muhammet Dural
Serhat Sığırcı
Kerim Esenboğa
Füsun Helvacı
Örsan Deniz Urgun
Betül Balaban Koçaş
Gökay Taylan
Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Ümit Yaşar Sinan
Füsun Helvacı
Serhat Sığırcı
Duygu İnan
Dursun Akaslan
Göksel Çinier
Örsan Deniz Urgun
Emrah Erdoğan


 3--6

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Ganglionated Plexus Ablation to Prevent Atrial Fibrillation (GANGLIA-AF) (Dr. Göksel Çinier)

Yorumlayan: Dr. Göksel Çinier

Çalışmanın ismi: Ganglionated Plexus Ablation to Prevent Atrial Fibrillation (GANGLIA-AF)

Yayınlandığı Kongre: HRS 2021

Link: https://www.ecrjournal.com/video-index/hrs-2021-ganglia-af-trial

Giriş:
Paroksismal atriyal fibrilasyon (PAF) hastalarında aritmi oluşumundaki temel mekanizmanın pulmoner venlerden kaynaklanan ektopik atımların olduğu düşünülmektedir. Tüm pulmoner venlerin izolasyonu (PVI) bu hasta grubunda ana tedavidir. Ancak PVI sonrası 2 yıllık takiplerde %80 hasta AF ataklarından kurtulabilmektedir.

Amaç:
Bu çalışmanın temel amacı PAF hastalarında ektopik atım üreten ganglion pleksuslarının ablasyonunun (ET-GP) etkisini değerlendirmektir.

Metot:
PAF atağı olan ve yüksek semptom yüküne sahip hastalar ET-GP grubuna ya da RF ile PVI grubuna randomize edilmişlerdir. Çalışmaya dahil edilen hastalar Holter monitorizasyonu yapılarak takip edilmiş ve en az 30 saniye süren AF epizodu primer sonlanım noktası olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular:
Toplam 52 hasta ET-GP grubuna 50 hasta ise PVI grubuna randomize dahil edilmişlerdir. Per-protokol analize göre ET-GP grubundaki hastaların %50’sinde, PVI grubundaki hastaların ise %60’ında 12 ayda atrial aritmi görülmemiştir.

Sonuç:
Bu bulgular göstermiştir ki ET-GP ablasyonu PVI’a alternatif olacak kadar iyi bir performans gösterememiştir.

Yorum:
PAF hastalarında RF ya da krioablasyon ile yapılan PVI halen temel yöntem olarak yerini korumaktadır. Ancak son zamanlardaki kanıtlar kardiyak otonomik sistemin AF’nin de dahil olduğu farklı artimi oluşumlarında önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Bu konuda ganglin pleksus ablasyonu işlemin yapılmasını daha standardize hale getirecek yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 


3--6

 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.