[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 4 Sayı: 3 / 2021


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Muzaffer Değertekin
Y.K. Adına Kordinatör
Bülent Mutlu

Üyeler
Göksel Çinier
Cem Çöteli
Alper Karakuş
Ümit Yaşar Sinan
Elif Hande Özcan Çetin
Emrah Erdoğan
İbrahim Rencüzoğulları
Murat Çap
Ümit Bulut
Sedat Kalkan
Mustafa Adem Yılmaztepe
Süleyman Çağan Efe
Dursun Akaslan
Oğuzhan Birdal
Muhammet Dural
Serhat Sığırcı
Kerim Esenboğa
Füsun Helvacı
Örsan Deniz Urgun
Betül Balaban Koçaş
Gökay Taylan
Duygu İnan

Bülten Editörleri
Muzaffer Değertekin
Bülent Mutlu
Süleyman Çağan Efe
Alper Karakuş
Duygu İnan

Katkıda Bulunanlar
Ümit Yaşar Sinan
Füsun Helvacı
Serhat Sığırcı
Duygu İnan
Dursun Akaslan
Göksel Çinier
Örsan Deniz Urgun
Emrah Erdoğan


 3--6

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Stenoz Ciddiyetini Hızlı Değerlendirmek İçin FFR Bazlı Koroner Anjiografi: FAST II Çalışması (Dr. Serhat Sığırcı)

Yorumlayan: Serhat Sığırcı

Çalışma ismi: Stenoz Ciddiyetini Hızlı Değerlendirmek İçin FFR Bazlı Koroner Anjiografi: FAST II Çalışması

Yayınlandığı Kongre: EuroPCR 2021

Giriş:
Fractional Flow reserve (FFR) ile değerlendirilerek yapılan peruktan koroner girişimlerin (PCI) sonuçları, geleneksel PCI’larınkinden üstündür. Ancak rutin FFR uygulamasının ek maliyet, işlem süresindeki uzama, hiperemik ajanların uygulanması gibi kısıtlılıkları vardır. Bu çalışma; 3D   QCA   CAAS   vFFR (Pie   Medical   Imaging,   Maastricht,   the   Netherlands) yazılım/algoritmasının, invaziv basınç telli FFR ile karşılaştrıldığı onaylanma çalışmasıdır.

Metot:
Prospektif- çok merkezli çalışmaya, 18 yaş üzeri, koroner arterlerinde %30-70 arasında darlık tespit edilen NSTEMI ve stabil/unstabil koroner arter hastaları dahil edilmiştir. STEMI, kardiyojenik şok, geçirilmiş By-pass operasyonu hastaları dışlandıktan sonra 334 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bütün hastalara 3D QCA CAAS vFFR ve FFR değerlendirmesi yapılmıştır.

Bulgular: 
Hastaların   %83’üne  stabil  angina  pektrois  ile  koroner  anjiofrafi  yapılmış  ve %66sında sorumlu lezyon LAD’de tespit edilmiştir. Ortalama vFFR 0.83±0.08 bulunurken, ortalama FFR 0.83±0.09 bulunmuştur. vFFR’ın doğruluğu %90, sensitivite %81, spesifite ise %95 olarak bulunmuştur.

Sonuç:
FFR ile vFFR arasında yüksek düzeyde korelasyon bulunmuştur. vFFR kritik lezyonların değerlendirilmesinde hızlı ve kolay sonuç veren yeni bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır.


3--6

 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.