[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 7 Sayı: 2 / 2024


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Dr. Muzaffer Değertekin

Y.K. adına Koordinatör
Dr. Ertuğrul Okuyan

Y.K. adına Koordinatör
Dr. Can Yücel Karabay

Üyeler
Dr. Adem Aktan
Dr. Gülşah Aktüre
Dr. Bayram Arslan
Dr. İnanç Artaç
Dr. Ahmet Oğuz Aslan
Dr. Görkem Ayhan
Dr. Ahmet Anıl Başkurt
Dr. Özkan Bekler
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Yusuf Bozkurt Şahin
Dr. Serkan Bulgurluoğlu
Dr. Ümit Bulut
Dr. Veysi Can
Dr. Mustafa Candemir
Dr. Murat Çap
Dr. Göksel Çinier
Dr. Ali Çoner
Dr. Yusuf Demir
Dr. Ömer Furkan Demir
Dr. Murat Demirci
Dr. Ayşe İrem Demirtola Mammadli
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Mehmet Akif Erdöl
Dr. Kubilay Erselcan
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Duygu Genç
Dr. Kemal Göçer
Dr. Elif Güçlü
Dr. Arda Güler
Dr. Duygu İnan
Dr. Hasan Burak İşleyen
Dr. Muzaffer Kahyaoğlu
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Yücel Kanal
Dr. Özkan Karaca
Dr. Ahmet Karaduman
Dr. Mustafa Karanfil
Dr. Ayhan Kol
Dr. Fatma Köksal
Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu
Dr. Yunus Emre Özbebek
Dr. Ahmet Özderya
Dr. Yasin Özen
Dr. Ayşenur Özkaya İbiş
Dr. Çağlar Özmen
Dr. Selvi Öztaş
Dr. Hasan Sarı
Dr. Serkan Sivri
Dr. Ali Uğur Soysal
Dr. Hüseyin Tezcan
Dr. Nazlı Turan
Dr. Berat Uğuz
Dr. Örsan Deniz Urgun
Dr. İdris Yakut
Dr. Mustafa Yenerçağ
Dr. Mehmet Fatih Yılmaz
Dr. Yakup Yiğit
Dr. Mehmet Murat Yiğitbaşı

Bülten Editörleri

Dr. Muzaffer Değertekin
Dr. Can Yücel Karabay
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu

Katkıda Bulunanlar
Dr. Ahmet Oğuz
Dr. Ali Uğur Soysal
Dr. Berat Uğuz
Dr. Kadir Şeker
Dr. Cem Korucu
Dr. İbrahim Etem Dural
Dr. İdris Yakut
Dr. Çağlar Özmen
Dr. Kemal Göçer
Dr. Kubilay Esercan
Dr. Mehmet Özbek
Dr. Ahmet Lütfi Sertdemir
Dr. Samet Yılmaz
Dr. Mehmet Hakan Uzun
Dr. İbrahim Etem Dural


 2--282--28

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - Pulsed Field Versus Cryoballoon Pulmonary Vein Isolation for Atrial Fibrillation: Efficacy, Safety, and Long-Term Follow-Up in a 400-Patient Cohort (Dr. Mehmet Özbek)

Hazırlayan: Dr. Mehmet Özbek

Çalışmanın Adı:

Pulsed Field Versus Cryoballoon Pulmonary Vein Isolation for Atrial Fibrillation: Efficacy, Safety, and Long-Term Follow-Up in a 400-Patient Cohort

Link:
https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCEP.123.011920

Giriş:

Kriyobalon (KB) ile yapılan Atriyal Fibrilasyon (AF) ablasyonu uzun zamandır kullanılan etkinliği ve güvenliği gösterilmiş bir ablasyon yöntemidir. Pulse Field Ablasyonu (PFA) yakın zamanda kullanımı girmiş ve yüksek etkinlik ve güvenlik vaad etmektedir.

Amaç:

Bu çalışmada KB ile pulmoner ven izolasyonu (PVI) ile yakın zamanda tedavi algoritmasına eklenen PFA etkinlik, güvenlik ve uzun süreli sonuçlar açısından karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Metot:

KB işlemleri ikinci nesil KB ablasyon kateteri (KB2, 28 mm Arctic Front Advance; Medtronic) ile gerçekleştirilmiş. PFA işlemleri FARAWAVE (Boston Scientific 31-35 mm) pentaspline ablasyon kateteri ile gerçekleştirilmiş.

Tek merkezli, kurumsal veri tabanına dayanılarak düzenlenmiş retrospektif bir çalışmadır. Kasım 2020 ile Şubat 2022 tarihleri arasında Centrum Bethanien Frankfurt’a başvurmuş ve KB veya PFA ile PVI yapılmış semptomatik Paroksismal AF (PAF) veya Persistan AF (PE-AF) hastaları analiz edilmiş. PFA ile tedavi edilmiş ardışık 200 hasta ve kontrol grubu olarak aynı zaman aralığında KB ile tedavi edilen 200 hasta ardışık seçilimsiz olarak çalışmaya eklenmiş. Her iki gruptada PVI haricinde ablasyon uygulanan hastalar (Kavotriküspit isthmus ablasyonu hariç) ile aynı işlemde sol atriyal apendiks kapama yapılmış hastalar çalışma dışı bırakılmış. Olası öğrenme eğrisi açısından ilk 25 PFA hastası çalışmaya eklenmemiş.

Frenik sinir hasarı taburcu olmadan (<48 saat) iyileşmeyenler frenik sinir felci olarak tanımlanmış. 72 saatlik Holter EKG'sini de içeren 6 ve 12 aylık klinik kontrol planlanmış. İlk 3 ay içerisinde tekrarlayan ablasyon ihtiyacı olması işlem başarısızlığı olarak kabul edilmiş. Birincil son nokta olarak ilk 3 aylık bir dönemden sonra 30 saniyeden daha uzun süreli atriyal taşiaritmilerin belgelenmesi tanımlanmış. İkincil son nokta olarak prosedür sırasındaki olumsuz sonuçlar belirlenmiş.

Bulgular:

Demografik özellikler her iki grup arasında benzer olarak tespit edilmiş. KB ve PFA gruplarında sırasıyla 783 PV ve 787 PV tanımlanmış. KB grubunda 17 adet sol ortak PV, 1 adet sağ ortak PV ve 1 adet sağ orta PV varken PFA grubunda 15 adet sol ortak PV ve 2 adet sağ orta PV tespit edilmiş. İlk denemede izolasyon PFA ve KB grubunda sırasıyla %99,4 (782/787) ve %88 (689/783) olarak kaydedilmiş (p<0,001). Ortalama işlem süresi PFA'da (median 34,5 dakika) KB'ye (median 50 dakika) oranla daha kısa sürmüş p<0,001). Floroskopi süresinde ise fark yokmuş (KB median 6,9 dakika; PFA median 7,1 dakika; P=0,958). Genel komplikasyon oranı KB'de %6,5 ve PFA'da %3,0 imiş (p=0,1). En yaygın komplikasyonlar giriş yerinde arteriyovenöz fistül veya psödoanevrizma olarak kaydedilmiş (KB hastalarında 7/200 [%3,5]; PFA hastalarında 5/200 [%2,5]; P=0,558).

PFA'da 2 frenik sinir felci komplikasyonu ile karşılaşılırken, KB grubunda 15 FSH kaydedilmiş (%1’e karşılık %7,5; p=0,001). KB grubundaki 12 frenik sinir felci vakası taburcu edilmeden önce çözülmüş; PFA'daki 2 frenik sinir felci vakası septal PV'lerin ablasyonundan hemen sonra spontan solunum sırasında fark edilmiş ve prosedür sırasında çözülmüş. Yani KB grubunda taburculuk sırasında 3 frenik sinir felci kaydedilmiş (sağ üst PV'de 2 ve sağ alt PV'de 1). Bir frenik sinir felci vakası 18 gün sonra, diğeri ise 3 ay sonra tamamen iyileşmiş. KB grubunda bir inme kaydedilmiş (%0,5), PFA'da ise hiç inme gözlenmemiş. KB hastasında müdahaleden sonra hemianopsi gelişmiş ve bu durum taburculukta hala devam ediyormuş.

Prosedür sırasında ölüm yaşanmamış ve invazif ventilasyona ya da genel anesteziye geçiş kaydedilmemiş. Bir PFA prosedürü, ameliyatsız perikardiyosentez ile tedavi edilen tamponad nedeniyle komplike hale gelmiş. Prosedür gözden geçirildiğinde, bu komplikasyonun nedeninin sol atriyal uzantının düz tel ile yanlışlıkla delinmesi ile olduğu kabul edilmiş. Erken dönemde atriyal taşiaritminin erken rekürrensleri, KB ve PFA gruplarındaki hastaların sırasıyla %21,5'inde (43/200) ve %19,5'inde (39/200) tespit edilmiş (p=0,62). KB grubunda erken dönem taşiaritmilerin %18,6'sı (8/43) organize atriyal taşikardilerden oluşurken, PFA grubunda bu oran %35,9 (14/39) imiş (p=0,078). PFA'da (%48,7; 19/39), KB'ye (%20,9; 9/43; p=0,008) kıyasla atriyal taşiaritmilerde erken nükslerin sinüs ritmine daha fazla oranda spontan dönüşümü tespit edilmiş. Genel olarak Kaplan-Meier'in 1 yıllık AF'den kurtulma tahmini KB'de %78,1 ve PFA'da %74,5olarak bulunmuş (p=0,529). AF tipine bakıldığında, PAF'lı hastalarda tahmini başarı oranı KB'de %83,1 ve PFA'da %80,3 (p=0,724); PE-AF'li hastalarda AF'siz sağkalım sırasıyla %71 ve %66,8 imiş. Çok değişkenli analiz ile yaş (p=0.018), diyabet (p=0.041) ve erken dönem nüksü (p<0.001) uzun dönem nükslerin bağımsız belirleyicileri olarak tespit edilmiş.

Sonuç:

KB ve PFA hem güçlü hem de yüksek verimli tekniklerdir. Çalışmada frenik sinir felcinin yalnızca KB ablasyonu ile ortaya çıkmasıyla PFA'nın kardiyoselektif olduğu tezi doğrulanmaktadır. PFA prosedürleri daha kısa sürmüştür ancak PFA'da daha organize atriyal taşikardi nükslerinin kaydedilmesiyle uzun vadeli takipler benzer bulunmuş.

Yorum:

Bu çalışmada çıkan sonuçlara göre PFA ile işlem süresinde kısalma olması ve işlem sırasındaki komplikasyon oranlarının daha düşük olması PFA açısından olumlu sonuçlar olarak göze çarpmaktadır. Ancak en nihayetinde iki grup arasında etkinlik açısından üstünlük olmaması ve takiplerinde önemli sayılabilecek klinik sonuçlarda anlamlı farklılık gözlenmemesi AF’nin ablasyon tedavisinin seçiminde her iki yöntemin de seçilebileceğini düşündürtmüştür. Kliniğin tecrübesi ve imkanları doğrultusunda her iki yöntem de uygun hasta seçimiyle uygulanabilir olma özelliklerini korumaktadır.


2--28

 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.