YÖNETİM KURULU


TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

Başkan Mustafa Kemal Erol
Gelecek Başkan Vedat Aytekin
Başkan Yardımcısı Muzaffer Değertekin
Genel Sekreter Cevat Kırma
Genel Sekreter Yardımcısı Sami Özgül
Sayman Ertuğrul Okuyan
Üye Bülent Görenek
Üye Bülent Mutlu
Üye Asiye Ayça Boyacı


PULMONER VASKÜLER VE ERİŞKİN DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
Başkan Bülent Mutlu
Üye Bahri Akdeniz
Üye İbrahim Başarıcı
Üye Mehmet Akbulut
Üye Murat Meriç
Üye Sümeyye Güllülü
BİLİM KURULU
Ahmet Rüçhan Akar Serdar Küçükoğlu
Hakkı Tankut Akay Murat Meriç
Mehmet Akbulut Bülent Mutlu
Bahri Akdeniz Sanem Nalbantgil
Saide Aytekin Gülfer Okumuş
İbrahim Başarıcı Gül Öngen
Sümeyye Güllülü Zeki Öngen
Gülen Hatemi Ebru Özpelit
Ahmet Kara Ümit Yaşar Sinan

Cihangir Kaymaz

Bedrettin Yıldızeli

*Soyisim alfabetik sıralanmıştır.
test

Copyright © 3. Uluslararası Pulmoner Vasküler Hastalıkları Toplantısı 2019. Tüm Hakları Saklıdır.

LookUs & Online Makale