Kapak Bülteni Yıl: 2019 Sayı: 1


Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Levent Korkmaz

Üye
Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu

Üye
Dr. Mustafa Ozan Gürsoy

Üye
Dr. Olcay ÖzverenKapak Bülteni / "ESC 2018’in Ardından: Sonuçlanan Kapak Çalışmaları" Ocak 1 (1)
ESC 2018’in Ardından: Sonuçlanan Kapak Çalışmaları

Editoryal


Ciddi Sekonder Mitral Yetersizliğinin MitraClip Cihazı ile Perkütan Tamiri: MITRA-FR Çalışması


Semptomatik Ciddi Aort Darlığı Olan Düşük Riskli Hastalarda Transkateter Aort Kapak Replasmanı: LRT Çalışması


FRANSA-2 Kayıt Çalışması: Yüksek Riskli Hastalarda Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Sonrası 5 Yıllık Klinik Sonuçlar ve Kapak Dayanıklılığı


TAVI-PM: Post-Mortem TAVI Gözlem Çalışması


İzole Girişimsel veya Cerrahi Aort Kapağı İmplantasyonu Yapılan Düşük Cerrahi Riskli Hastalar: Alman Aort Kapağı Kayıt Çalışmalarından Gelen Hastane İçi ve Bir Yıllık Veriler (GARY)


Dejenere Biyoprotez, Başarısız Annüloplasti ve Mitral Anüler Kalsifikasyon Hastalarında Transkateter Mitral Kapak Tamirinin Sonuçları


TAVR Sonrası Antitrombotik Tedavi: FRANSA-TAVI Kayıt Çalışmasından Analizler


EORP VHD II Kayıt Çalışması - Kalp Hastalıklarının Güncel Yönetimi


 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.