Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 3 Sayı: 1 / Aralık 2010


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu

Başkan:

Dr. Yüksel Çavuşoğlu
Önceki Başkan:
Dr. Ahmet Temizhan
Başkan Yardımcısı
Dr. Mehmet Birhan Yılmaz
Sekreter
Dr. İbrahim Sarı
Veznedar
Dr. M. Timur Selçuk

Aralık Sayısı
Yazarlar:
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu
Prof.Alain Cohen-Solal, MD, PhD, FESC
Doç.Dr.Mehmet Birhan YILMAZ

Uzm. Dr. Çağatay ERTAN


ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu

KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "AHA 2010 Kongresinin Getirdikleri" Aralık 2010 (1)
AHA 2010 Kongresinin Getirdikleri

ASCEND-HF: Acute Study of Clinical Effectiveness of Nesiritide in Decompensated Heart Failure Trial
Alt Başlık: İntravenöz nesiritid dispne dışında klinik sonuçlar açısından konvansiyonel tedaviye üstünlük göstermemektedir.
Dergi: AHA 2010 Kongresi, Chicago, 14-17 Kasım 2010
İntravenöz nesiritid uygulamasının ciddi kalp yetersizliği hastaları üzerine olan olumlu-olumsuz etkilerini araştırmak üzere planlanan ve merakla beklenen çalışmanın sonuçları AHA kongresinde sunuldu....

RAFT: Resynchronization / Defibrillation for Ambulatory Heart Failure Trial
Alt Başlık: Hafif orta kalp yetersizliğinde ICD tedavisine CRT eklenmesi mortalite ve kalp yetersizliği sebebiyle hastaneye yatışları anlamlı azaltmaktadır
Dergi: AHA 2010 Kongresi, Chicago, 14-17 Kasım, 2010
Implante edilebilir defibrilatörlerin (ICD), optimal medikal tedavi üzerine eklendiğinde, sol ventrikül sistolik fonksiyonları bozuk, New York Kalp Cemiyeti (NYHA) sınıf II ve III semptomlara sahip ha...

EMPHASIS-HF: Eplerenone in Mild Patients Hospitalization And SurvIval Study in Heart Failure
Alt Başlık: Eplerenon, NYHA II kalp yetersizliği olgularında mortalite ve hastane yatışlarını belirgin azaltmaktadır.
Dergi: AHA 2010 Kongresi, Chicago, 14-17 Kasım 2010
Kalp yetersizliği (KY) tedavisinde aldosteron antagonistlerinin mortaliteyi azalttığı ve klinik yarar sağladığı biliniyor. Hafif KY semptomları bulunan NYHA II olgularda yararı bilinmediğinden bugüne ...

ADVANCE: Evaluation of the HeartWare® HVAD Left Ventricular Assist Device System for the Treatment of Advanced Heart Failure study
Alt Başlık: Benzerlerine göre oldukça küçük boyutlara sahip olan HeartWare sol ventrikül destek cihazı etkinlik ve güvenliğini kanıtladı
Dergi: AHA 2010 Kongresi, Chicago, 14-17 Kasım 2010
İleri evre refrakter kalp yetersizliği (KY) nedeniyle transplantasyon bekleyen olgularda transplantasyona köprü amaçlı uzun dönem dayanıklılığa sahip sol ventrikül destek cihazlarının (SVDC) kullanımı...

UZMANLA SÖYLEŞİ:
Kalp Yetersizliğinde Biyobelirteçler
...

2008 - 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.