Spor Kardiyolojisi Alt Kurulu Bülteni Yıl: 2 Sayı: 3


Spor Kardiyolojisi Alt Kurulu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Mustafa Karaca

Üye
Dr. Murat Turfan

Üye
Dr. Hasan Güngör

Üye
Dr. Davran Çiçek

Üye
Dr. Muhammet Gürdoğan

Üye
Dr. Mustafa Yıldız

Üye
Dr. Erdem Özel

Üye
Dr. Mustafa Karanfil

Üye
Dr. Uğur Saygısunar

Üye
Dr. Deniz AytekinSK Bülteni / "Spor Kardiyolojisi Bülteni" Nisan 2022 (3)
Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Egzersizin Kardiyak Rehabilitasyonda Uzun ve Kısa Dönem Etkisi, Güvenilirliği, Uygulanabilirliği
Dr. Mustafa KARACA


CARDIA: “Coronary Artery Risk Developement in Young Adults Study” Çalışmasında Orta Yaşlı Bireylerde Günlük Adım Sayısı ve Tüm Nedenlere Bağlı Ölüm
Dr. Deniz AYTEKİN


Genç ve Orta Yaşlı Erişkinlerde Farklı Antrenman Türlerinin Kalp Hızı Değişkenliği ve Kardiyovasküler Sağlık ve Risk Faktörleri Üzerine Etkileri: Sistematik Bir Derleme
Dr. Hasan GÜNGÖR


Vazospastik Anjinalı Hastalarda Egzersizin Fiziksel Performans Üzerine Etkisi
Dr. Erdem ÖZEL


Zirve egzersiz sistolik kan basıncı ile gelecekteki kardiyovasküler hastalık ve ölüm riski ilişkisi
Dr. Murat TURFAN


 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.