Spor Kardiyolojisi Alt Kurulu Bülteni Yıl: 1 Sayı: 2


Spor Kardiyolojisi Alt Kurulu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Mustafa Karaca

Üye
Dr. Murat Turfan

Üye
Dr. Hasan Güngör

Üye
Dr. Davran Çiçek

Üye
Dr. Muhammet Gürdoğan

Üye
Dr. Mustafa Yıldız

Üye
Dr. Erdem Özel

Üye
Dr. Mustafa Karanfil

Üye
Dr. Uğur Saygısunar

Üye
Dr. Deniz AytekinSK Bülteni / "Spor Kardiyolojisi Bülteni" Ocak 2022 (2)
Fiziksel Aktivitenin Düşük-Orta Ve Yüksek Gelir Düzeyine Sahip Ülkelerde Mortalite Ve Kardiyovasküler Olaylar Üzerine Etkisi: Pure Çalışması
Dr.Erdem Özel


Olimpik Atletlerde Ventriküler Erken Vuru Paternlerinin Klinik Sonuçları: Uzun Süreli Bir Takip Çalışması
Dr. Hasan Güngör


Kadınlarda Sporla İlişkili Ani Kardiyak Ölüm
Dr. Deniz Aytekin


Asemptomatik Bireylerde Egzersizle Tetiklenen Ventriküler Erken Vuru ve Kardiyovasküler Mortalite
Dr. Mustafa Karaca


 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.