PH Gündem Yıl: 2022 Sayı: 1 / 2022


Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Mehmet Akbulut

Üye
Dr. Tarık Kıvrak

Üye
Dr. Bahri Akdeniz

Üye

Dr. İbrahim Başarıcı
PH Gündem / "PH GÜNDEM" Ocak 2022 (1)
Bu sayı ne içeriyor?
Dr. Zeki Öngen


Olgu
Dr. Sena Sert Şekerci


PAH Hastasında Sol Ana Koroner Arter Basısına IVUS Eşliğinde Perkütan Koroner Girişim
Dr. Ümit Yaşar Sinan ve Arkadaşları


Aklımıza Takılan Sorulara Çalışmalara Dayalı Cevaplar
Dr. Burçak Kılıçkıran Avcı


 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.