Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 12 Sayı: 1 / 2020


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Sayı Sorumlusu:
Dr. Hakan Altay
Dr. Şerafettin Demir
Dr. Barış Kılıçaşlan
Dr. Cihan AltınGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "2020 KY’de Önemli gelişmeler : Potansiyel Klinik Pratik Değişiklikler" Aralık 2020 (1)
2020 KY’de Önemli gelişmeler : Potansiyel Klinik Pratik Değişiklikler

2020 KY’de Önemli gelişmeler : Potansiyel Klinik Pratik Değişiklikler
...
Dr. Hakan Altay

Sodium–glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitörleri çalışmaları
...
Dr. Cihan Altın

VICTORIA ÇALIŞMASI
...
Dr. Cihan Altın

Akut Kalp Yetmezliği Nedeniyle Kabul Edilen Demir Eksikliği Olan Hastalarda İntravenöz Ferrik Karboksimaltozun Hastaneye Yatışlar ve Mortalite Üzerindeki Etkisini Karşılaştıran Randomize, Çift Kör Plasebo Kontrollü Bir Çalışma - AFFIRM-AHF
...
Dr. Şerafettin Demir

Kalp Yetmezliği ve Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Hastalarda Bireyselleştirilmiş Tıbbi Tedavi ile Anjiyotensin Reseptörü Neprilisin İnhibisyonunun Komorbiditelere Yönelik Karşılaştırılması – PARALLAX
...
Dr. Şerafettin Demir

Kalp Yetmezliğinde Kontraksiyonu İyileştirerek Olumsuz Kardiyak Sonuçları Azaltmaya Yönelik Global Yaklaşım – GALACTIC-HF
...
Dr. Şerafettin Demir

GİRİŞİMSEL KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİLERİ
...
Dr. Barış Kılıçaslan

2008 - 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.