Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 11 Sayı: 1 / 2019


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Sayı Sorumlusu:
Dr. Özlem YıldırımtürkGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "68th ACC Scientific Sessions 2019 Kongresinde Kalp Yetersizliğinde Öne Çıkan Çalışmalar" Nisan 2019 (1)
68th ACC Scientific Sessions 2019 Kongresinde Kalp Yetersizliğinde Öne Çıkan Çalışmalar

Tip 2 Diabetes Mellitusu Olan Hastalarda Dapaglifozinin Kalp Yetersizliği ve Mortalite Üzerine Etkisi (DECLARE-TIMI 58 Çalışması)
...

Akut Dekompanse Kalp Yetersizliği Sonrası Anjiyotensin-Neprilisin İnhibisyonu Başlanması: PIONEER –HF Çalışmasının Açık-Etiketli Uzatma Sonuçları
...

Klinik Pratikte Ambulatuar Kalp Yetersizliği Hastalarında Pulmoner Arter Basıncı Kılavuzluğunda Tedavi: CardioMEMS Onay Sonrası 1 yıllık Sonuçlar
...

MOMENTUM-3 Çalışmasının Final Raporu
...

2008 - 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.