Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 9 Sayı: 5 / 2017


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Sayı Sorumlusu:
Doç. Dr. Ahmet Çelik

Katkıda Bulunanlar:
Doç. Dr. Ahmet ÇelikGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "AHA 2017 Kongresinde Kalp Yetersizliği Çalışmaları" Kasım 2017 (5)
AHA 2017 Kongresinde Kalp Yetersizliği Çalışmaları

REDUCE LAP-HF: Interatrial Shunt Device Effective For the Treatment of HF
Alt Başlık: Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında İnteratriyal şant cihazı ile egzersiz sırasında sol atriyum basıncı azalmaktadır
Dergi: AHA 2017 Kongresi, Anaheim, 11-15 Kasım 2017

Mitral darlıkta konjenital interatriyal şantlardaki edinilen klinik deneyimler ışığında HFpEF’li hastalarda soldan sağa interatriyal şant oluşturmanın sol ventrikül doluşunu bozmadan ve kar...

Doç. Dr. Ahmet Çelik

Association of the Hospital Readmissions Reduction Program Implementation With Readmission and Mortality Outcomes in Heart Failure
Alt Başlık: Hastaneye tekrar başvuruları azaltma programı (Hospital Readmissions Reduction Program-HRRP) hastaneye başvuruları azaltsa da mortaliteyi arttırmıştır.
Dergi: AHA 2017 Kongresi, Anaheim, 11-15 Kasım 2017

Bölünmüş zamanlara göre hastalar Ocak 2006 dan Ocak 2015 tarihine kadar  indeks kalp yetersizliğinden hastaneye yatışları irdelenmiştir.

AHA Get with the Guidelines-Heart Failure ...

Doç. Dr. Ahmet Çelik

Intracoronary ALLogeneic Heart STem Cells to Achieve Myocardial Regeneration - ALLSTAR
Alt Başlık: Miyokart enfarktüsü geçirmiş hastalarda intrakoroner allojenik kök hücre tedavisi infarkt alanı ve ventrikül volümleri açısından plasebodan farklı bir yarar sağlamamaktadır
Dergi: AHA 2017 Kongresi, Anaheim, 11-15 Kasım 2017

142 geçirilmiş miyokart enfarktüslü hastayı içeren bu randomize plasebo kontrollü çift kör çalışmada 90 intrakoroner kök hücre verilen hasta ile 44 plasebo verilen hasta karşılaştırılmıştır. Taki...

Doç. Dr. Ahmet Çelik

Plant-Based Diets Tied to Reduced HF Risk
Alt Başlık: Bitki-bazlı diyet Kalp Yetersizliği gelişme riskini azaltmaktadır
Dergi: AHA 2017 Kongresi, Anaheim, 11-15 Kasım 2017

Bitki-bazlı diyetin koroner arter hastalığı dışında kalp yetersizliği risk faktörlerine sahip olan hastalardaki koruyucu rolünü araşt&#...

Doç. Dr. Ahmet Çelik

2008 - 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.