Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 9 Sayı: 1 / 2017


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Sayı Sorumlusu:
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu

Katkıda Bulunanlar:
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu
Doç. Dr. Çağatay Ertan
Uzm. Dr. Fatih AydıGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "AHA 2016 Kongresinde Kalp Yetersizliği Çalışmaları" Ocak 2017 (1)
AHA 2016 Kongresinde Kalp Yetersizliği Çalışmaları

Efficacy and Safety of Ularitide fort he Treatment of Acute Decompensated Heart Failure- TRUE-AHF
Alt Başlık: Akut kalp yetersizliği ile hastaneye başvuran olgularda erken dönemde uygulanan intrevenöz ularitid tedavisi kardiyovasküler klinik olaylarda bir azalma sağlamamaktadır
Dergi: AHA 2016 Kongresi, New Orleans, 12-16 Kasım 2016
Urodilatin, böbrek distal tübül hücrelerinden salınan ve sodyum reabsorbsiyonunu inhibe eden, natriürez, diürez, sitemik ve renal vazodilatör özellikleri bulunan bir natriüretik peptiddir. Urodilati...
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu

Aldosterone Targeted Neurohormonal Combined with Natriuresis Therapy-Heart Failure Trial ATHENA-HF Trial
Alt Başlık: Akut kalp yetersizliği ile hastaneye başvuran olgularda uygulanan yüksek doz spironolakton ek klinik yarar sağlamamaktadır
Dergi: AHA 2016 Kongresi, New Orleans, 12-16 Kasım 2016
Aldosteron blokerleri (MRA) düşük ejeksiyon fraksiyonlu KY’de mortalite ve morbiditeyi azalttığı kanıtlanmış ve bugün için rutin tedavide olmazsa olmaz tedaviler arasında yerini almıştır. Ancak akut K...
Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu

Oral Iron Therapy for Heart FailureWith Reduced Ejection Fraction (IRONOUT)
Alt Başlık: Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Hastalarında Oral Demir Tedavisi
Dergi: JAMA 2017;317(19):1958-1966 doi:10.1001/jama.2017.5427
Demir eksikliği, kalp yetersizliği olan hastaların yaklaşık %50'sinde mevcuttur ve prognozun bağımsız bir belirtecidir. Bu çalışmada oral verilen demirin bu hastaların hayat kalitesi ve sağkalımına...
Doç. Dr. Çağatay Ertan

Transcatheter Intracardiac Shunt Device Provides Sustained Clinical Benefit at One Year in Heart Failure with Preserved or Mildly Reduced Ejection Fraction:
The REDUCE LAP Heart Failure Trial
Alt Başlık: Transkateter İntrakardiyak Şant Cihazı, Korunmuş veya Hafif Azalmış Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliğinde Bir Yıl Süresince Klinik Fayda Sağlıyor
Dergi: AHA 2016 Kongresi, New Orleans, 12-16 Kasım 2016
Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği (HFpEF) kompleks bir patofizyolojiye sahiptir ve bu hastalığın tedavisi sorun olmaya devam etmektedir, HFpEF'li hastalarda özellikle egzersiz sırasında...
Uzm. Dr. Fatih AYDIN

Effect of ferric carbomaltose on exercise capacity in patients with iron deficiency and chronic heart failure (EFFECT-HF)
Alt Başlık: Kronik kalp yetersizlikli demir eksikliği olan hastalara intravenöz ferrik karbomaltoz verilmesinin egzersiz kapasitesine etkisi
Dergi: Circulation 134(suppl 1)
...
Doç. Dr. Çağatay Ertan

2008 - 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.