HT Bülteni Yıl: 2022 Sayı: 9


Hipertansiyon Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Yılmaz Güneş

Üye
Dr. Aycan Fahri Erkan

Üye
Dr. Enbiya Aksakal

Üye
Dr. Servet Altay

Katkıda Bulunanlar
Dr. Enbiya Aksakal
Dr. Uğur Aksu
Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak
Dr. Yılmaz Güneş
Dr. Aslı Kurtar MansıroğluHT Bülteni / "HT BÜLTENİ" Mayıs 2022 (9)

Değerli meslektaşlarım,

Hipertansiyon bültenimizin bu sayısında, hepimizin zaman zaman gerek tanı koymada gerekse tedavide zorluklarla karşılaştığımız dirençli hipertansiyon konusunu sunmayı hedefledik.

Tedaviye yanıt alamadığımız düşüncesiyle ilaç dozlarının artırılması yerine yalancı dirence yol açan etkenlerin yeterince anlaşılması ve araştırılması günlük pratiğimizde zorluklar içerse de önem arz etmektedir.

Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak, dirençli hipertansiyon tanımı ve nedenlerini özetledikten sonra Dr. Aycan Fahri Erkan hipertansiyona yetersiz tedavi yanıtına yol açan etkenleri (yalancı direnç) anlattı. Dr. Uğur Aksu ve Dr. Enbiya Aksakal yalancı dirence yol açan ilaçları ayrı bir başlıkta sundular.

Son olarak Dr. Aslı Kurtar Mansıroğlu ve ben dirençli hipertansiyon tedavisine yönelik yaklaşımları özetlemeye çalıştık.

Emeği geçen Hipertansiyon Çalışma Grubu üyelerine ve katkı sunan meslektaşlarıma ve bülten çıkarmamıza olanak sağlayan TKD Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlarına teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Prof. Dr. Yılmaz Güneş

TKD HT Çalışma Grubu BaşkanıDirençli Hipertansiyon
Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak


Dirençli Hipertansiyon Nedenleri Ve Ayırıcı Tanısı
Dr. Aycan Fahri Erkan


Yalancı Dirence Neden Olan İlaçlar
Dr. Uğur Aksu, Dr. Enbiya Aksakal


Dirençli Hipertansiyon Tedavisi
Dr. Aslı Kurtar Mansıroğlu, Dr. Yılmaz Güneş


 2022 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.