[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Bülteni Yıl: 1 Sayı: 1 / 2022


Türk Kardiyoloji Derneği
Girişimsel Kardiyoloji Birliği
Yönetim Kurulu

Başkan
Dr. Eralp Tutar

Gelecek Başkan
Dr. Teoman Kılıç

Başkan Yardımcısı
Dr. Cem Barçın

Genel Sekreter
Dr. Mustafa Kürşat Tigen

Sayman
Dr. Can Yücel Karabay

Üyeler
Dr. Korhan Soylu
Dr. Hakan Uçar
Dr. Vecih Oduncu
Dr. Yüksel Kaya

Bülten Editörleri
Dr. Eralp Tutar
Dr. Teoman Kılıç

Editör Yardımcıları:
Dr. Kerim Esenboğa
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Murat Çap
Dr. Süleyman Çağan Efe
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. Sedat Kalkan
Dr. Alper Karakuş

Katkıda Bulunanlar
Dr. İrem Müge Akbulut Koyuncu
Dr. Oğuzhan Birdal
Dr. Ümit Bulut
Dr. Murat Çap
Dr. Metin Çoksevim
Dr. Ali Çoner
Dr. Cem Çöteli
Dr. Emrah Erdoğan
Dr. Ahmet Güner
Dr. Volkan Kozluca
Dr. Ebru Şahin
Dr. Mustafa Yılmaztepe


 1--11--1

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - STYz-AKS Hastalarında Revaskülarizasyon (Dr. Emrah Erdoğan)

3. STYz-AKS Hastalarında Revaskülarizasyon

3.1. STYz-AKS Hastalarında Koroner Anjiyografi ve Revaskülarizasyon

STYz-AKS Hastalarında Koroner Anjiyografi Ve Revaskülarizasyon İçin Öneriler

COR LOE ÖNERİLER
1 A 1. Tekrarlayıcı iskemik olaylar için yüksek riske sahip ve revaskülarizasyona uygun olan STYz-AKS hastalarında, kardiyovasküler olayları azaltmak için revaskülarizasyon yapmak amacıyla invaziv girişim önerilir.
1 B-R 2. Revaskülarizasyona uygun olan kardiyojenik şoktaki STYz-AKS hastalarında ölüm riskini azaltmak için acil revaskülarizasyon önerilmektedir.
1 C-LD 3. Dirençli angina veya hemodinamik ya da elektriksel instabilitesi olan uygun STYz-AKS hastalarında, iyileşmeyi sağlamak için revaskülarizasyon yapmak amacıyla acil invaziv girişim önerilir.
2a B-R 4. Başlangıçta stabil olan fakat klinik olaylar açısından yüksek riske sahip olan STYz-AKS hastalarında, sonuçları iyileştirmek için erken invaziv girişim (24 saat içinde), gecikmiş invaziv girişime tercih edilmelidir (11-16).
2a B-R 5. Başlangıçta stabil olan ve klinik olaylar açısından orta veya düşük riske sahip olan STYz-AKS hastalarında, sonuçları iyileştirmek için hastaneden taburcu edilmeden önce revaskülarizasyon amacıyla invaziv girişim düşünümelidir.
2a B-NR 6. Başarısız PKG yapılan ve KABG için uygun olan STYz-AKS hastalarında, devam eden iskemi, hemodinamik bozulma veya önemli bir miyokardı alanını riske eden bir arter tıkanıklığı riski varsa, acil KABG düşünülmelidir.
3:Zararlı B-R 7. Kardiyojenik şok ile başvuran STYz-AKS hastalarında non-kulprit lezyonlar için aynı seansta rutin çok damar PKG yapılmamalıdır.

COR(Öneri sınıfı) LOE( Kanıt Düzeyi)

STYz-AKS hastaları için rutin invaziv yaklaşım daha iyi sonuçlarla ilişkilidir. Koroner anjiyografi zamanlamasına karar vermek için valide edilmiş risk skorları (örn, GRACE veya TIMI) ile yapılan risk sınıflaması önerilmiştir. GRACE 2.0 risk hesaplayıcısı (https://www.outcomes umassmed.org/grace/acs_risk2/index.html) çoğu klinik çalışmada ölüm ve miyokard enfarktüsü açısından yüksek riskli olan hastaları belirlemek için kullanılmıştır ve hastane içi, 1 yıllık ve 3 yıllık mortalite riskinin direkt tahminini sağlar. GRACE skoru >140 olması bir hastanın klinik olayların gelişmesi açısından yüksek riskli olduğunu gösterir. Yüksek risk ile ilişkili diğer faktörler ileri yaş (≥ 75), yüksek TIMI risk skoru ( https://timi.org/calculators/timi-riskscore-calculator-for-ua-nstemi/) ve artmış kardiyak biyobelirteçlerdir. Tehlikeli koroner anatomi, devam eden iskemi ve hemodinamik bozulma, PKG ya da KABG açısından acil revaskülarizasyon ihtiyacı olduğunu gösteren faktörlerdir. Bu tür hastalarda ve komplex KAH olanlarda tedavi Kalp Takımının yapacağı konsey ile bireyselleştirilmelidir.

STYz-AKS, ST yükselmesiz akut koroner sendrom


1--1

 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.