Düzenleme Kurulu

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan Vedat Aytekin
Gelecek Başkan Muzaffer Değertekin
Başkan Yardımcısı Enver Atalar
Genel Sekreter Ertuğrul Okuyan
Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Mutlu
Sayman Ahmet Yıldız
Üyeler Dursun Aras
  Ersan Tatlı
  Mehmet Ertürk

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan Eralp Tutar
Gelecek Başkan Teoman Kılıç
Başkan Yardımcısı Cem Barçın
Genel Sekreter Mustafa Kürşat Tigen
Sayman Can Yücel Karabay
Üyeler Korhan Soylu
  Hakan Uçar
  Vecih Oduncu
  Yüksel Kaya
PERİFERİK GİRİŞİM ALT GRUBU
Üyeler Ertan Vuruşkan
  Ahmet Güler
Copyright © Türk Kardiyoloji Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.