Davet

 


 

Sevgili Meslektaşlarımız,

Yirmi altıncısını düzenlediğimiz Ulusal Kardiyoloji Kongremiz katılımcı sayısı ve yüksek kalitedeki bilimsel içeriği ile ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen bilimsel kongrelerden biridir. Kongremizi yine iki kıta üzerinde kurulu bir Dünya Kenti ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul’da, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıyoruz. Üstelik bu yıl iki önemli uluslararası toplantı ile birlikte: “Global Interventional Summit-GIS” ile “7. Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Kongresi” de aynı tarihlerde, aynı yerde yapılacak. “Global Interventional Summit-GIS” toplantısını Society for Cardiovascular Angiography and Interventions–SCAI ile birlikte düzenliyoruz. “7. Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Kongresi”ne ise hem TDKB’nin asil üyesi olan ülkelerden hem gözlemci üye ülkelerden konuşmacı ve bildiri sahipleri hem dinleyici kardiyologlar bizimle birlikte olacaklar. Geçen yıl 4047 kişinin katıldığı Kongremize katılımın bu kez 5000’i geçeceğini bekliyoruz.
Yoğun iş temponuzu bozmadan sizlere daha verimli bir toplantı zamanı sunmak için, Kongremiz geçen yılki gibi yine Cuma-Pazar günlerinde gerçekleştirilecek.

Kongremizde sizler için en iyi programı hazırlamaya gayret ettik. "Sempozyumlar", "Karşıt Görüş" ve "Nasıl Yapalım" oturumları ile kalp-damar hastalıklarıyla ilgili son bilgilerimizi güncelleyip tartışacağız. Geçen yıllardaki yoğun ilgi nedeniyle bu yıl sayısını artırdığımız, ayrıca sertifika verilen "Görüntülü İnteraktif Kurslar" ile bilgilerimizin yanı sıra becerilerimizi de geliştireceğiz.

24. Kongremizde başlattığımız, kardiyoloji uzmanlığı dışındaki meslektaşlarımızca da büyük ilgi gören, güncel temel bilgilerin günlük pratiğe yönelik verildiği "Günlük Uygulamada Kardiyoloji" oturumlarımızı bu yıl İzmir Aile Hekimleri Derneği ile birlikte hazırladık ve tüm kardiyoloji pratiğini kapsayacak şekilde genişlettik. Kongremizin bu yıl bu alandaki en büyük yeniliği, Aile Hekimlerinden de “Aile Hekimliği” başlığı altında bildiri özetleri kabulüne başlamamız oldu. Aile Hekimi meslektaşlarımızın bu olanağı en iyi biçimde değerlendireceklerinden eminiz.

25. Kongremizde başlattığımız ve kısaca “OOO Oturumu” adını verdiğimiz “Olgu Odaklı Oturumlar bu yıl da sürüyor. Çok ilgi gören OOO Oturumlarında olgu temelli bir tartışma ortamı oluşturarak güncel bilgi ve klinik uygulamaları etkileşimli olarak katılımcılarımıza sunuyoruz.

ESC’den, ACC’den, ESC’ye bağlı uzmanlık derneklerinden çok sayıda seçkin yabancı konuşmacımızın yer alacağı bilimsel programımız içinde ayrıca Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) ve Suriye Kardiyovasküler Derneği ile ortak oturumlarımız olacak. Üyelerimizin bildiği gibi, Almanya, Bosna-Hersek, Polonya ve Yunanistan Kardiyoloji Dernekleri ile ortak oturumlarımızı 2010 yılında bu kardeş örgütlerin kongrelerinde yapıyoruz.

Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmaları poster ve sözlü sunumlarla tartışma ve öğrenme olanağı sağlayan Kongremiz’de her yıl olduğu gibi bu yıl da bildiri ödülleri verilecektir. Bildiri Özetleri Değerlendirme Kurulu üyelerimizce bilimsel hakemlik kurallarına uygun olarak değerlendirilip kongreye kabul edilen bildiriler Pubmed, IndexMedicus, MEDLINE, IndexCopernicus, EMBASE (Excerpta Medica) ve TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde yer alan bilimsel dergimiz TKD Arşivi özel ekinde yayınlanacaktır.

Uluslar arası boyutu bu yıl daha da güçlenen ve yine hem TTB hem EBAC tarafından kredilendirilecek olan Kongremizin sosyal programına da ayrı bir özen gösterdik. 21-24 Ekim 2010’da 26. Ulusal Kardiyoloji Kongremiz’de buluşmak, bilgilerimizi paylaşmak dileği ve saygılarımızla.

 

Prof. Dr. A. Oktay Ergene
Başkan
Prof. Dr. Ömer Kozan
Gelecek Başkan ve Bilim Kurulu Başkanı
 
European Board for Accreditation in Cardiology
26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Avrupa Kardiyoloji Akreditasyon Kurulu (EBAC) tarafından 18.00 uluslararası sürekli tıp eğitimi puanı ile kredilendirilmiştir. Her katılımcı sadece eğitim faaliyetiyle geçirilen saatlerin kredisini talep edebilir. EBAC, Avrupa Uzman Hekimler Birliği’nin (UEMS) bir kuruluşu olan Sürekli Tıp Eğitimi Avrupa Akreditasyon Konseyi (EACCME) ile işbirliği içinde faaliyet göstermektedir.

26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi TTB tarafından 26.5 kredi ile kredilendirilmiştir.
 
LookUs & Online Makale