Davet

 
DAVET
KOMİTE VE KURULLAR
ANA KONULAR
BİLİMSEL PROGRAM
OTURUMLARIN ŞEKLİ
İKYD KURS PROGRAMI
GENEL BİLGİLER
KAYIT VE KONAKLAMA
BİLDİRİ ÖZETLERİ
E-POSTERLER
SPONSORLUKLAR
ÖNEMLİ TARİHLER
İLETİŞİM
ULAŞIM PLANI


 

 

Sevgili Meslektaşlarımız,

Yirmi dördüncüsünü düzenlediğimiz Ulusal Kardiyoloji Kongremiz her yıl artan katılımcı sayısı ve yüksek kalitedeki bilimsel içeriği ile ülkemizin önde gelen bilimsel kongresidir. Bu yıl Kongremizi 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’da yapıyoruz. Amacımız 25. Kongremizi de bu dünya merkezinde daha büyük ulusal ve uluslararası katılımla gerçekleştirmek.

Bu kongremizde de sizler için en iyi programı hazırlamaya gayret ettik. "Sempozyumlar", "Güncelleme Toplantıları", "Karşıt Görüş" ve "Nasıl Yapalım" oturumları ile kalp-damar hastalıkları ile ilgili son bilgileri güncelleme ve tartışma imkanı bulacağız. "Kardiyolojide Zor Olgular" oturumları ile klinik uygulamada karşılaştığımız zorlukları hep beraber paylaşıp çözeceğiz. "Görüntülü İnteraktif Kurslar" ile bilgilerimizin yanı sıra becerilerimizi de geliştireceğiz.

24. Kongremizde önemli bir yenilik yaptık. Katılımcı kitlemizi ve yaygınlaşan aile hekimliği uygulamasının doğurduğu ihtiyacı göz önüne alarak 3. Salondaki oturumların tümünü "Günlük Uygulamada Kardiyoloji" şeklinde düzenledik. Bu toplantılardaki amacımız kalp-damar hastalıkları ile ilgili güncel temel bilgileri günlük pratiğe yönelik vermek, böylece günlük pratiğimizi son uygulamalara göre şekillendirmektir.

Avrupa Kardiyoloji Derneği Başkanı ile kardiyoloji alanının uluslararası düzeyde seçkin bir grup konuşmacısı da bizimle birlikte olacak. Gelenekselleşen Türk-Alman Kardiyoloji Dernekleri ortak toplantısını bu yıl Kongremizde yapacağız. Karşılıklı olarak işbirliğimizi geliştirme kararında olduğumuz Bosna-Hersek Kardiyoloji Derneği ile ortak toplantımız ise 24. Kongremizin bir başka yeniliği.

Ülkemizde yapılan bilimsel araştırmaları poster ve sözlü sunumlarla tartışma ve öğrenme imkanı sağlayan Kongremiz yenilik olarak bu yıl uluslararası bildirilere de açılmıştır. İlk kez gerçekleştirmemize karşın bu yeniliğimiz de çeşitli ülkelerden meslektaşlarımız arasında önemli bir ilgi uyandırmıştır. Nitekim bu yılki bildirilerin yüzde 10’unu yabancı meslektaşlarımızın gönderdiği bildiriler oluşturmuştur. Kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz.

Bu yenilikle Kongremizin uluslararası özelliği daha da pekişecektir. Bildiri ödülleri her yıl olduğu gibi yine verilecektir. Kabul edilen bildirileri Pubmed, IndexMedicus, MEDLINE, IndexCopernicus, EMBASE (Excerpta Medica) ve TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde yer alan bilimsel dergimiz TKD Arşivi’nin elinizdeki özel sayısında topladık. Ayrıca, 24. Kongremizin katılımcılarına kolay erişilebilir bir indeks sistemi içinde hazırlanan CD formatında, elektronik ortamda da sunacağız.

Her meslektaşımızın her konuda, her nitelikte, her aradığını bulacağına inandığımız, özenle hazırladığımız 24. Ulusal Kardiyoloji Kongremizde buluşmak, bilgilerimizi paylaşmak dileği ve saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Çetin Erol
Başkan
Prof. Dr. Oktay Ergene
Gelecek Başkan ve Bilim Kurulu Başkanı

 

European Board for Accreditation in Cardiology
24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Avrupa Kardiyoloji Akreditasyon Kurulu (EBAC) tarafından 11 uluslararası sürekli tıp eğitimi puanı ile kredilendirilmiştir. Her katılımcı sadece eğitim faaliyetiyle geçirilen saatlerin kredisini talep edebilir. EBAC, Avrupa Uzman Hekimler Birliği’nin (UEMS) bir kuruluşu olan Sürekli Tıp Eğitimi Avrupa Akreditasyon Konseyi (EACCME) ile işbirliği içinde faaliyet göstermektedir.
 
LookUs & Online Makale