YÖNETİM KURULU


TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

Başkan Mustafa Kemal Erol
Gelecek Başkan Vedat Aytekin
Başkan Yardımcısı Muzaffer Değertekin
Genel Sekreter Cevat Kırma
Genel Sekreter Yardımcısı Sami Özgül
Sayman Ertuğrul Okuyan
Üye Bülent Görenek
Üye Bülent Mutlu
Üye Asiye Ayça Boyacı


PULMONER VASKÜLER VE ERİŞKİN DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU
Başkan Bülent Mutlu
Üye Bahri Akdeniz
Üye İbrahim Başarıcı
Üye Mehmet Akbulut
Üye Murat Meriç
Üye Sümeyye Güllülü
Üye Ümit Yaşar Sinan
test

Copyright © 4.Uluslararası Katılımlı Pulmoner Vasküler Hastalıklar Toplantısı 2021. Tüm Hakları Saklıdır.

LookUs & Online Makale