3. Uluslararası Pulmoner Vasküler Hastalıkları Toplantımız 32.5 TTB-STE/SMG kredisi ile akredite edilmiştir.