TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links

XIII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı Ankara’da Yapıldı

Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu’nca Ankara Sheraton Kongre Merkezi’nde 7-10 Haziran’da düzenlenen toplantıya 580’i kardiyolog 651 kişi katıldı. 11’i yabancı 113 konuşmacının bu alandaki son gelişmeleri anlattığı toplantının son oturumunda bile salonun dolu olması bilimsel düzeyin ve yer verilen konuların katılımcılar tarafından çok beğenildiğinin en iyi göstergesiydi. Nitekim, toplantı sonucunda katılımcılar tarafından doldurulan anket formlarına göre, katılımcıların yüzde 88’i toplantıyı hem bilimsel içerik hem genel düzen bakımından başarılı bulduğunu belirtti.

Toplantının açılış töreninde konuşan Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu ve Toplantı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan İlkay “Hedefimiz Girişimsel Kardiyoloji’nin yan dal uzmanlığı olarak kabul edilmesi ve tüm yurt çapında aynı standartlara uygun biçimde, başarıyla yapılmasıdır. Çünkü çoğu kez girişimsel müdahaleler acil durumlarda uygulanmaktadır; hastaların uzak merkezlere götürülmesi için yolda geçen süre çoğu kez zamansız ölümlere neden olmaktadır,” dedi.

İlkay toplantının amacını ise “Amacımız deneyimli kardiyologlarımıza bu alandaki son gelişmeleri aktarmak ve tartıştırmak; düzenlediğimiz özel kurslarla da genç kardiyologlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirerek yeni uygulama standartlarını öğretip yurt çapında etkili hizmet standardını oluşturmaktır,” sözleriyle açıkladı.
 
4 Oturumda 10 Canlı Olgu Yayını
Malatya Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültelerinden toplam on olgunun naklen yayınlandığı dört oturumda toplantıya katılan uzmanlar uygulanan girişimsel teknikleri her aşamada kapsamlı biçimde tartıştılar. Olgular arasında koroner damarlara stent yerleştirilmesi, Patent Foramen Ovale ve Atriyal Septal Defekt kapatılması gibi çok farklı konular vardı.

Malatya’daki ekiplerin başında Prof. Dr. Ömer Kozan ve Prof. Dr. Ramazan Özdemir; Hacettepe’deki ekiplerin başında ise Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Oktay Ergene, Prof. Dr. Ferhan Özmen, Prof. Dr. Erdoğan İlkay ile Doç. Dr. Enver Atalar bulunuyordu.
Böbrek damarları ve periferik damarlardaki sorunlara müdahalede yeni yöntemler de özel oturumlarda tartışıldı.
 
Girişimsel Kardiyoloji Kursuna Yoğun İlgi
Toplantının büyük ilgi çeken bir yönü de, genç kardiyologların eğitimi için hazırlanmış olan ve özel kayıt şartı getirilen Girişimsel Kardiyoloji Temel Prensipler Kursu’ydu. Ayrı bir salon tahsis edilen kursa gösterilen yoğun ilgi nedeniyle salona sandalye takviyesi gerekti.

Toplam 196 genç kardiyolog, ayrı bir salonda, 4 oturumlu tam gün süren kursta Girişimsel Kardiyolojinin 19 temel konusunda yoğun bir eğitimden geçtiler ve Kurs Sertifikası aldılar.

Prof. İlkay, gelecek toplantılarda bu kursların bir sınavla tamamlanacağını ve böylece Girişimsel Kardiyoloji uygulama standartlarının yurt çapında yaygınlaştırılmasında yeni bir aşamaya geçileceğini vurguladı.
 
Girişimsel Kardiyoloji İçin Hemşire Eğitimi
Girişimsel kardiyolojide bütüncül başarı için vazgeçilmez bir konu da hemşire ve teknisyen eğitimleridir. TKD’nin bu temel anlayışı doğrultusunda, toplantıda hemşireler için TKD Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu tarafından “İnvaziv girişimlerde hasta güvenliğinin sağlanması” konulu bir kurs düzenlendi.

Hemşire eğitiminin 4 yıllık yüksek öğretim düzeyine yükseltilmesinin genel sağlık hizmetlerinin gelişimine önemli ve olumlu katkıları olacağını belirten Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nuray Enç, kardiyovasküler hemşirelik ve teknisyenliğinin geliştirilmesi için mezuniyet sonrası özel eğitim programları geliştirdiklerini ve bu eğitimlerin yoğun biçimde sürdürüleceğini belirtti.
 
Kısa ama Etkili Törenler
Toplantının gerek Açılış, gerek Kapanış Töreni; zamanın değerini en iyi bilen kardiyologların uzmanlık örgütüne yaraşır biçimde kısa ama çok etkiliydi.

Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. İlkay açılış sırasında belirttiği hedef ve amaçlara toplantının ne düzeyde katkısı olduğunu kapanış töreninde özellikle katılımcıların toplantıyla ilgili değerlendirmelerine ve katılımcı istatistiklerine dayanarak açıkladı.

Açılış Töreni’nde art arda konuşan TKD Başkanı Prof. Dr. Çetin Erol ile TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl; Ulusal Kalp Sağlığı Politikası, 2006 Bütçe Uygulama Talimatı, Girişimsel Kardiyoloji ile Aritmi-Elektrofizyoloji’nin “yan dal uzmanlık alanları olması”, renal ve periferik damar girişimlerinde kardiyologların yetkilerinin tanınması konularında birbirini tamamlayan, açıklayan ve cevaplayan konuşmalar yaptılar.
  • Ulusal Kalp Sağlığı Politikası
Prof. Erol TKD olarak primer korumaya verilen önemi, Ulusal Kalp Sağlığı Politikası’nın bu konuda başlatması umulan genel seferberlikle Türkiye’nin Avrupa ve dünya ölçeğindeki öncülüğünün daha da güçleneceğini açıkladı.

Prof. Erdöl bu alanda şimdiye dek yapılan çalışmalarla Türkiye’nin tüm dünyanın dikkatini çektiğini; Temmuz başında da bu çerçevede davet edldiği ABD’de bir konuşma yapacağını belirtti.
  • 2006 Bütçe Uygulama Talimatında İyileştirme Zorunlulukları
Prof. Erol 2006 Bütçe Uygulama Talimatında lipid düşürücü tedavi konusunda yeni bilimsel araştırma sonuçlarının dikkate alınmamasının hastaları hastane-eczane arasında ürkütücü bir kaosa düşürdüğünü; TKD’nin Sağlık Bakanlığı’na sunduğu ilk rapor doğrultusunda bazı iyileştirmelerin sağlandığını, bu konuda hazırlanan daha geniş bir raporu da Sayın Bakan’a sunmak için hazırladıklarını belirtti. Bir rapor hazırlığının da ilaçlı stentlerin endikasyonları ve hangi koşullarda geri ödemesinin kaçınılmaz olduğu konusunda sürdürüldüğünü anlattı.

Prof. Erdöl bu düzenlemelerin Maliye, Sağlık ve Çalışma Bakanlıkları’nın ortak çalışmasıyla oluşturulduğunu, Maliye Bakanlığı’nın “tasarruf” kaygısından kaynaklanan hataları o kaygıyı da dikkate alarak düzeltmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini, TKD’nin hazırladığı raporları Sağlık Bakanı’na iletmeyi de bir görev olarak üstleneceğini açıkladı. “İlaçlı stentlerin hangi koşullarda geri ödenmesi gerektiğine ilişkin bir rapor hazırlanmasını da biz özellikle TKD’den istedik. Bu tür konularda uzmanlık derneği görüşlerine dayanılması gereğine inanıyoruz,” dedi.
  • Yan dal uzmanlıkları, renal ve periferik girişim yetkisi, kardiyak CT ve  kardiyak MR’ta radyologlarla işbirliği
Prof. Erol’un özellikle üzerinde durduğu Girişimsel Kardiyoloji ile Aritmi-Elektrofizyoloji’nin “yan dal uzmanlık alanları” olarak Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne kabulü ile renal ve periferik damar girişimlerinde kardiyologların yetkilerinin tanınması ve kardiyologlar ile radyologların kardiyak CT ve  kardiyak MR’ta işbiriliği yapmaları konularında da Prof. Erdöl TKD’nin resmi raporlarının gerekli makamlara iletilmesi ve sonuçlandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
 
Vefa ve Şükran Plaketleri
Ulusal Kalp Sağlığı Politikası çalışmalarındaki büyük rolü nedeniyle TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl’e TKD Önceki Başkanı Prof. Dr. Ali Oto  tarafından bir şükran şildi sunuldu.

Ayrıca, Girişimsel Kardiyolojiyi Türk Tıbbına kazandırdıkları ve hızla gelişimini sağladıkları için TKD Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu’nun eski başkanlarına plaket verildi. Bu anlayışın bir gelenek haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. İlkay “Girişimsel Kardiyolojinin Türkiye’ye getirilip hızla dünya standartlarına yükselmesini sağlayan hocalarımıza şükran borcumuz büyüktür,” dedi.

Bu Onur Tablosu’nda yer alan eski başkanlar ile plaketleri sunan üyelerimiz şunlardı:
  • Çalışma Grubu’nun ilk başkanı Prof. Dr. Derviş Oral’ın plaketini Prof. Erol, “O acı olaydan beri üç yıldır bu toplantılara katılamayan değerli hocamıza plaketini daha sonra ileteceğim,” sözüyle aldı.
  • Prof. Dr. Ferhan Özmen’e plaketini Prof. Dr. Necip Alp,
  • Prof. Dr. Servet Öztürk’e Prof. Dr. Oktay Ergene,
  • Prof. Dr. Oktay Sancaktar’a Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu,
  • Prof. Dr. Vedat Aytekin’e Prof. Dr. Ahmet Narin,
  • Prof. Dr. Ethem Kumbay.’a ise Prof. Dr. Erdoğan İlkay  verdi.


TKD Başkanı Prof. Dr. Çetin Erol 


Plaket alan önceki Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu Başkanları 
(Girişimsel Çalışma Grubu'nun ilk başkanı ve bu alanın Türkiye'deki önderlerinden Prof. Dr. Derviş Oral toplantıya katılamadığından plaketini kendisine iletmek üzere TKD Başkanı Prof. Dr. Çetin Erol aldı.) Girişimsel Kardiyoloji ÇG Yön. Kur. Başkanı Prof. Dr. Erdoğan İlkay, Önceki Başkan Prof. Dr. Ethem Kumbay'a plaketini verdi.Prof. Dr. Ferhan ÖzmenToplantıda Hacettepe ve Malatya İnönü Üniversiteleri Tıp Fakültelerinden girişimsel uygulamalar canlı yayınlanarak tartışıldı. Prof. Dr. Oktay SancaktarProf. Dr. Servet ÖztürkProf. Dr. Vedat AytekinTBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e şildini TKD Önceki Başkanı Prof. Dr. Ali Oto verdi.
TKD Basın Bülteni: 29 Eylül Dünya Kalp Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
EuroEcho Imaging 2013 Kongresi Basın Bültenleri
Dünya Kalp Günü, 26 Eylül 2010
2010 Dünya Hipertansiyon Günü, 17 Mayıs 2010 / Basın Bülteni
27. Kongreden Bu Yana Etkinlikler
1900'lerden 2000'lere Kardiyoloji
TKD'den Havalimanlarımıza Acil Kalp Sağlığı Desteği
Dünya Hipertansiyon Günü, 17 Mayıs 2009
Kalbini Sev Kırmızı Giy
TKD'den Dünya Hipertansiyon Günü'nde yurttaşlarımıza çağrı: "DEĞERİNİ BİL"
Genel Kurulumuz Yapıldı, Yeni Kurullarımız Oluştu
Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi İmzalandı
Türk Kardiyoloji Derneği’nden, 8. Dünya Kalp Günü’nde davet: SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN AİLECE KENETLENELİM Hep birlikte dengeli beslenelim, egzersiz yapalım, sigarayı bırakalım
“Sağlıkta En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü” Türk Kardiyoloji Derneği’nin
Avrasya Maratonu’na Katılan Türk Kardiyoloji Derneği Türkiye'nin Kalp Sağlığı İçin Koştu
Türk Kardiyoloji Derneği soruyor: "KALBİNİZ KAÇ YAŞINDA?"
Türk Kardiyoloji Derneği kalp ve damar hastalıklarına karşı uyarıyor: HERŞEY “İYİ KALPLİ BİR TÜRKİYE İÇİN”
2005 Dünya Kalp Günü: İyi kalpli bir Türkiye için BEL ÖLÇÜSÜNE DİKKAT
“Tansiyonunuz Kontrol Altında Mı?” Kampanyası Başladı
Türk Kardiyoloji Tarihinin En Büyük Ulusal Kongresi Antalya’da Başarıyla Tamamlandı
Türk Kardiyoloji Tarihinin En Büyük Ulusal Kongresi Antalya’da Başarıyla Tamamlandı
Olağan Genel Kurulumuzu Yaptık
XIII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı Ankara’da Yapıldı
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ: “20 Milyon Hipertansiyon Hastası!”
Dünya Hipertansiyon Günü Basın Bülteni, 17 Mayıs 2021
29 Eylül Dünya Kalp Gününde Vatandaşlara Uyarı: "COVID Kalbinizi Kırmasın"
2022’de Kadın Kalp Hastalıklarına Bakış – Kadın Kalbi Değerlidir
TKD: "PH doğru yöntemlerle zamanında tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabiliyor”
Kalp Yetersizliği Belirtilerini Dikkate Alın, Kalp Yetersizliğinin Tedavisi Mümkün
Türk Kardiyoloji Derneği: “Dünyada ve ülkemizdeki birincil ölüm nedeni, hâlâ kalp-damar ve dolaşım sistemi hastalıkları”
29 Eylül Dünya Kalp Günü Basın Bülteni - Fazla kilo, kalp krizi riskini 3 kat artırıyor