Kalp – Damar Hastaliklarinda Erektil Disfonksiyon Ve Tedavisi
Durum Raporu

 1. Önsöz
 2. Giriş
 3. Kalp – Damar Hastalarinda Cinsel Etkinlik
  • Cinsel aktiviteye tekrar başlanılması 
  • Tedavide kullanılan ilaçların yan etkilerinin izlemi
  • Çiftlerin bilgilendirilmesi
  • Çiftler arasındaki iletişimin ve duygusallığın devam ettirilmesi, endişelerinin giderilmesi
  • Hastaların yakınmalarının izlemi
  • Düşük riskli hastalar
  • Yüksek risk taşıyan hastalar
  • Orta derecede risk taşıyan hastalar
 4. Kalp Hastalarinda Erektil Disfonksiyon
 5. Kalp Hastaliklarinda Erektil Disfonksiyon (Ed) Tedavisi
  1. Günümüzdeki Tedavi Yöntemleri:

   1. Non invaziv tedavi yöntemleri;
    1. Psikoseksüel tedavi
    2. Oral ilaç tedavileri

   2. Minimal invaziv tedavi yöntemleri;

    1. Vakum aygıtları

    2. İntrakavernozal enjeksiyonlar

    3. İntrauretral tedavi

   3. Cerrahi Tedavi

    1. Neovaskülarizasyon ameliyatları

    2. Penil protezler

  2. Gelecekteki Tedavi Yöntemleri:

   • Gen Tedavisi ve Doku Mühendisliği

 6. Ek 1 ve Ek 2
 7. Yararlanılan Kaynaklar
 8. Hazırlama Kurulu