TKD YAYINLARI

Türk Tabipler Birliği'nin düzenlediği 18 ARALIK İSTANBUL YÜRÜYÜŞÜ VE 21 ARALIK GöREV ETKİNLİĞİni destekliyoruz.

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Hükümetin; meslek örgütleri ve sağlık çalışanlarının itirazlarına rağmen, TBMM hukukunu da yok sayarak yürürlüğe soktuğu 663 sayılı Kararname'ye ve Sağlıkta Dönüşüm Programı'na karşı TTB ve tüm hekim örgütlerinin yürüttüğü ortak mücadele çerçevesinde,

  • 18 Aralık Pazar günü İstanbul'da, saat 12.00'de Tünel'de toplanılıp Taksim'e yürünecek ve bir basın bildirisi okunacak;
  • 21 Aralık günü de yurt çapında GöREV eylemi gerçekleştirilecektir.

TKD olarak desteklediğimiz bu etkinliklere katılımak, haklarımızın bilincinde ve onlara sahip çıka kararlılığında olduğumuzu göstermek bakımından büyük önem taşımaktadır.

Bilginize sunar, yeni yılda bu sorunlarımızın çözümlerine erişmek dileğiyle saygılar sunarız.


Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter