TKD YAYINLARI

TKD-Genç MI Kayıt Çalışması Başlıyor

tkd.org.tr
Türkiye’de Genç (Prematür) Miyokard İnfarktüsü (MI) Hastalarında Ailevi Hiperkolesterolemi Görülme Sıklığı Araştırmasına (A-HIT3 Genç MI kayıt çalışması) davetlisiniz.

Değerli Üyemiz,

Ülkemizde Genç (Prematür) Miyokard İnfarktüsü (MI) hastalarında ailevi hiperkolesterolemi (AH) görülme sıklığını belirlemek üzere TKD tarafından A-HIT3 Genç MI kayıt çalışması başlıklı bir kayıt çalışması gerçekleştirilecektir. Genç yaşta Mİ geçiren hastalarda AH görülme sıklığını belirlemek üzere planlanan bu çalışma ile aynı zamanda ülkemizin çok önemli bir sağlık sorunu olan genç MI hastalarındaki etiyolojik nedenleri de aydınlatmayı hedefliyoruz.

Hem retrospektif hem de prospektif olarak tasarlanan çalışma için katılacak merkezler belirlenip Etik Kurul ve TITCK başvurusu yapılacaktır.

Çalışmaya katılmak isteyenlerin A-HIT3@tkd.org.tr adresine e-posta yollamaları yeterli olacaktır.

Bu çalışmayı hayata geçirmek ve sonrasında da devam ettirmek ve bilimsel yayınlara dönüştürmek üzere hep birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Engin Bozkurt
Genel Sekreter
Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Sorumlusu


Çalışma hakkında bilgiler:

  1. Veri girişi elektronik olgu rapor formu aracığıyla yapılacaktır
  2. 18 yaşın üzerindeki ve genç (kadında < 50 erkekte <45 yaşın altındaki) MI tanısı almış olgular çalışmaya dahil edilecektir.
  3. Çalışma tüm kardiyologlara (asistan ve uzmanlara) açıktır.
  4. Çalışmaya katılmak isteyen herkesten etik kurula sunulmak üzere özgeçmiş vb belgeler istenecektir.
  5. Çalışmaya katılmak isteyenlerin en geç 8 Nisan 2018 pazar gecesine kadar e-posta yollamaları gerekmektedir.
  6. Lütfen başvuru için yollanan e postada ad-soyad, kolay ulaşılabilecek telefon numarası, çalışılan kurum ve ünvan mutlaka yer almalıdır.